DANH BẠ MỘT SỐ CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP VSHIP - BÌNH DƯƠNG

  1. Ngày đăng: 13-09-2021
  2. Lượt xem: 1314
1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn

DANH BẠ MỘT SỐ CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP VSHIP - BÌNH DƯƠNG
1/ Công Ty TNHH Esquel Garment (Việt Nam)

Địa Chỉ: 9 Đường 5 Khu Công Nghiệp Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (274)3757629    Fax: (274)3757429

Email: Yintk@Esqel.Com

 

2/ Công Ty TNHH Việt Nam Parkerizing

Địa Chỉ: 12 Đlđộc Lập Khu Công Nghiệp Vsip, Xã Bình Hòa, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (274)3743152

Fax: (274)3743151

Email: Vnparkerizing@Hcm.Vnn.Vn

 

3/ Công Ty TNHH Apparel Far Eastern (Việt Nam)

Địa Chỉ: 11 Đường 4 Khu Công Nghiệp Vsip, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (274)3782260   

Fax: (274)3782261

Email: Maryle@Fashionline.Com.Vn

 

4/ Công Ty TNHH Sx Bao Bì Alcamax Việt Nam

Địa Chỉ: 7 Đường 6 Khu Công Nghiệp Vsip, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (274)3743031  

Fax: (274)3743032

Email: Csd@Alcamaxvn.Com

 

5/ Kurabe Industrial (Vietnam) Co., Ltd

Địa Chỉ: 26 Đl Tự Do Khu Công Nghiệp Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (274)3767198  

Fax: (274)3757811

Email: Kiv.Admin@Kurabe.Com.Vn

 

6/ Công Ty TNHH Chuan Ho (Vietnam)

Địa Chỉ: 17b Đường 4 Khu Công Nghiệp Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (274)3782216 

Fax: (274)3782219

Email: Chuanho@Hcm.Vnn.Vn

 

7/ Công Ty TNHH Cpac Monier Việt Nam

Địa Chỉ: 9 Đường 10 Khu Công Nghiệp Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (274)3767581   

Fax: (274)3767580

Email: Roofexpert@Cpacroof.Com.Vn

 

8/ Công Ty Cp Công Nghệ Truyền Thông Việt Nam (Vntt)

Địa Chỉ: T4 Đường 1 Khu Công Nghiệp Vsip 2, H.Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (274)3635201  

Fax: (274)3635200

Email: Contact@Vntt.Com.Vn

 

9/ Vina Showa Co., Ltd

Địa Chỉ: 23 Đl Hữu Nghị Khu Công Nghiệp Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (274)3782979  

Fax: (274)3782957

Email: Vinashowa@Hcm.Vnn.Vn

 

10/ Cty TNHH Apparel Far Eastern (Việt Nam)

Địa Chỉ: 11 Đường 4 Khu Công Nghiệp Vsip, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (274)3782260  

Fax: (274)3782261

Email: Maryle@Fashionline.Com.Vn

 

11/ Tong Chang Electric Machinery Co., Ltd

Địa Chỉ: 7 Đl Độc Lập Khu Công Nghiệp  Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương Điện Thoại: (274)3767185 

Fax: (274)3767189

Email: East-Raise@Vnn.Vn

 

12/ Công Ty TNHH Avery Dennison - Paxar Việt Nam

Địa Chỉ: 1 Đường 10 Khu Công Nghiệp Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (274)3784021  

Fax: (274)3784024

Website: Www.Paxar.Com

 

13/ Công Ty TNHH Hte Việt Nam

Địa Chỉ: 42 Đường 4 Khu Công Nghiệp Vsip 1, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (274)3743045   

Fax: (274)3743046

Email: Info@Htevn.Com

 

14/ Công Ty TNHH Việt Nam Hwa Yang

Địa Chỉ: 49 Đường 6 Khu Công Nghiệp Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (274)3767995

Fax: (274)3767986

Email: Vietnamhwayang@Yahoo.Com

 

 

15/ Công Ty Ld TNHH Anova

Địa Chỉ: 36 Đl Độc Lập Khu Công Nghiệp Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (274)3782770

Fax: (274)3782700

Email: Info@Anova.Com.Vn

 

16/ Công Ty TNHH Clariant (Việt Nam)

Địa Chỉ: Lô 3 Đường 2 Khu Công Nghiệp Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (274)3743161  

Fax: (274)3743163

Website: Www.Clariant.Com

 

17/ Công Ty TNHH Cpac Monier Việt Nam

Địa Chỉ: 9 Đường 10 Khu Công Nghiệp Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (274)3767581 

 Fax: (274)3767580

Email: Roofexpert@Cpacroof.Com.Vn

 

18/ Công Ty TNHH Sato Sangyo Vn

Địa Chỉ: 37 Đường 6 Khu Công Nghiệp Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (274)3767600  

Fax: (274)3767601

 

19/ Công Ty TNHH Lotteria Việt Nam - Cn

Địa Chỉ: 38 Đường 3 Khu Công Nghiệp Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (274)3767658  

Fax: (274)3767657

Website: Www.Lotteria.Com.Vn

 

20/ Công Ty TNHH Apm Springs (Vietnam)

Địa Chỉ: 25 Đl Tự Do Khu Công Nghiệp Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (274)3767078

Fax: (274)3767077

Email: Jsj_Apmss@Apm-Automotive.Com

 

21/ Công Ty TNHH Sohwa Sài Gòn

Địa Chỉ: 2 Đường 2a Khu Công Nghiệp Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (274)3784001  

Fax: (274)3784010

Email: Sohwasg@Hcm.Vnn.Vn

 

22/ Công Ty TNHH Aeco-Pack Plastic

Địa Chỉ: 8 Đường 10 Khu Công Nghiệp Vsip 1, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (274)3767773    

Fax: (274)3767770

Email: Aecopack@Hotmail.Com

 

23/ Công Ty Cp Công Nghệ Sinh Học Dược Phẩm Ica

Địa Chỉ: Lô 10 Đường 5 Khu Công Nghiệp Vsip, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (274)3757922    

Fax: (274)3757921

Email: Nththu@Icapharma.Com

 

24/ Daily Full Int'l Printing (Vietnam) Co. Ltd

Địa Chỉ: 7 Đường 8 Khu Công Nghiệp Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, , Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (274)3756705  

Fax: (274)3756708

Email: Dailyfullro@Hcm.Vnn.Vn

 

25/ Công Ty Ld TNHH Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore (Vsip)

Địa Chỉ: 8 Đl Hữu Nghị Khu Công Nghiệp Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (274)3743898    

Fax: (274)3743430

Email: Marketing@Vsip.Com.Vn ;

 

26/ Công Ty TNHH Shuan Hwa Industrial Việt Nam

Địa Chỉ: 19 Đl Độc Lập Khu Công Nghiệp Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (274)3784369   

Fax: (274)3784388

Email: Webmaster@Shuanhwa.Com ; Vn2006@Shuanhwa.Com.Tw

 

27/ Công Ty TNHH Sài Gòn Knitwear

Địa Chỉ: 6b Đường 2a Khu Công Nghiệp Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (274)3782117    

Fax: (274)3782121

Email: Kaoshavn2@Hcm.Vnn.Vn

 

28/ Công Ty TNHH Sx Sơn Phoenix (Vn)

Địa Chỉ: 16 Đường 8 Khu Công Nghiệp Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (274)3782752   

Fax: (274)3782754

Email: Phoenix_Paint@Hcm.Vnn.Vn

 

29/ Công Ty TNHH Vision Int'l

Địa Chỉ: 19 Đl Hữu Nghị Khu Công Nghiệp Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (274)3782968    Fax: (274)3782967

Email: Fs-Vision@Hcm.Vnn.Vn ; Tomhank@Vision.Fusheng.Com

 

30/ Công Ty TNHH Tsuchiya Tsco Việt Nam

Địa Chỉ: 5 Đl Độc Lập Khu Công Nghiệp Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (274)3782773  

Fax: (274)3782776

Email: And@Tsuchiya-Tscovn.Com

 

31/  Vina Showa Co., Ltd

Địa Chỉ: 23 Đl Hữu Nghị Khu Công Nghiệp Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (274)3782979    

Fax: (274)3782957

Email: Vinashowa@Hcm.Vnn.Vn

 

32/ Korea United Pharm. Int'l Inc.

Địa Chỉ: 2 Đl Tự Do Khu Công Nghiệp Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (274)3782980  

Fax: (274)3782981

Email: Hai@Kupi.Vn

 

33/ Công Ty TNHH Sài Gòn Technology Glass

Địa Chỉ: 11 Đường 10 Khu Công Nghiệp Vsip, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (274)3767333   

Fax: (274)3767330

Email: Sales@Saigonglass.Com

 

34/ Daily Many Int'l Vietnam Co. Ltd

Địa Chỉ: 8b Đường 2a Khu Công Nghiệp Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (274)3782096        

Fax: (274)3782095

Email: Dailimany@Hcm.Vnn.Vn

 

35/ Công Ty TNHH Kian Joo Can (Vietnam)

Địa Chỉ: 17 Đl Độc Lập Khu Công Nghiệp Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (274)3782292      

Fax: (274)3782291

Email: Kianjoocan@Hcm.Vnn.Vn

 

Bài viết khác