DANH BẠ CÔNG TY ĐANG HOẠT ĐỘNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP MAPLETREE, BÌNH DƯƠNG

  1. Ngày đăng: 18-01-2024
  2. Lượt xem: 562
1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn

DANH BẠ CÔNG TY ĐANG HOẠT ĐỘNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP MAPLETREE, BÌNH DƯƠNG

Danh sách một số công ty, doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Mapletree, Bình Dương.


1/ Công Ty Tnhh Sung Tech

Địa Chỉ: Nhà Xưởng Số 14, Đường Tiên Phong Số 5, Khu Công Nghiệp Mapl, Phường Hoà Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Liên hệ: 0221 3587323


2/ Công Ty Tnhh Stolle Châu Á Thái Bình Dương

Địa Chỉ: Nhà Xưởng Số 2, Đường Tiên Phong 5, Khu Công Nghiệp Mapletre, Phường Hoà Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Liên hệ : 02743803300


3/ Công Ty Tnhh Seungil Label Vina

Địa Chỉ: Số 24, Đường Tiên Phong 14, Kcn Mapletree Bình Dương, Phường Hoà Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương


4/ Công Ty Tnhh Flint Group Việt Nam

Địa Chỉ: Số 14a Đường Tiên Phong 7, Khu Công Nghiệp Mapletree Bình D, Phường Hoà Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Liên hệ: (84) 274 2220 924


5/ Công Ty Tnhh Dịch Vụ Toàn Cầu Idt Việt Nam

Địa Chỉ: Số 18 Đường Tiên Phong 5, Khu Công Nghiệp Mapletree Bình Dươ, Phường Hoà Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Liên hệ : 0650-2 221 071


6/ Công Ty Tnhh Daesang S.T Vina

Địa Chỉ: Nhà Xưởng Số 3, Đường Tiên Phong 14, Khu Công Nghiệp Mapletr, Phường Hoà Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Liên hệ: 0274 380327576


7/ Công Ty Tnhh Dae Jung Vina

Địa Chỉ: Nhà Xưởng Số 4, Đường Tiên Phong Số 10, Khu Công Nghiệp Mapl, Phường Hoà Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương


8/ Công Ty Tnhh Auspic Precision Electronic

Địa Chỉ: Số 07, Đường Tiên Phong 09, Khu Công Nghiệp Mapletree Bình D, Phường Hoà Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương


9/ Công Ty Tnhh Themost

Địa Chỉ: Nhà Xưởng Số 16,Đường Tiên Phong 5,Kcn Mapletree Bình Dương, Phường Hoà Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Liên hệ: 02743803936


10/ Công Ty Tnhh Towa Plastics Việt Nam

Địa Chỉ: Số 9 Đường Tiên Phong 7, Kcn Mapletree Bình Dương, Phường Hoà Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Liên hệ : 0455471808


11/ Công Ty Tnhh Sagasiki Việt Nam

Địa Chỉ: Nhà Xưởng Số 11&13, Đường Tiên Phong 7, Khu Công Nghiệp Mapl, Phường Hoà Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Liên hệ: 02743803085


12/ Công Ty Tnhh Một Thành Viên Modelleisenbahn Việt Nam

Địa Chỉ: Nhà Xưởng Số 1, 2, 3 Và 4 Đường Tiên Phong Số 9, Kcn Mapletr, Phường Hoà Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương


13/ Công Ty Tnhh Mega Tech Vietnam Hcmc

Địa Chỉ: Số 8 Và 9, Đường Tiên Phong 9, Kcn Mapletree Bình Dương, Phường Hoà Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Liên hệ: 02743803025


14/ Công Ty Tnhh Korea Vane High Tech Vina

Địa Chỉ: Nhà Xưởng Số 8 Và Nhà Xưởng Số 10, Đường Tiên Phong 7, Khu C, Phường Hoà Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Liên hệ : 0274-3803411


15/ Công Ty Tnhh Kim Hoa Việt Nam

Địa Chỉ: Nhà Xưởng Số 17, Đường Tiên Phong 7, Khu Công Nghiệp Mapletr, Phường Hoà Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Liên hệ: 02743801492


16/ Công Ty Tnhh Zero Label Việt Nam

Địa Chỉ: Số 8, Đường Tiên Phong 5, Khu Liên Hợp Công Nghiệp Dịch Vụ, Phường Hoà Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Liên hệ: 0274-3803493


17/ Công Ty Tnhh Vina Shinkwang Sealing

Địa Chỉ: Nhà Xưởng Số 06, Đường Tiên Phong 10, Khu Công Nghiệp Maplet, Phường Hoà Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Liên hệ : + 1652750746


18/ Công Ty Tnhh Jj Foam & Tape

Địa Chỉ: Nhà Xưởng Số 12, Đường Tiên Phong Số 5, Khu Công Nghiệp Mapl, Phường Hoà Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Liên hệ: 0274 222 1466


19/ Công Ty Tnhh Hattori Việt Nam

Địa Chỉ: Căn Số 01, Đường Tiên Phong 14, Khu Công Nghiệp Mapletree, Phường Hoà Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Liên hệ:  02742220249


20/ Công Ty Tnhh Goodwin Technology Việt Nam

Địa Chỉ: 1p Nhà 3a3-2, Lô Tr-A-11, Đường Tiên Phong 16, Khu Công Nghi, Phường Hoà Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Liên hệ: 136 5046 2249


21/ Công Ty Tnhh Good Time Health Care Products

Địa Chỉ: Nhà Xưởng Căn Số 5 Và 7, Đường Tiên Phong 5, Giai Đoạn 1a, K, Phường Hoà Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Liên hệ: 13575796860
 

Bài viết khác