DANH BẠ CÔNG TY ĐANG HOẠT ĐỘNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP RẠCH BẮP, BÌNH DƯƠNG

  1. Ngày đăng: 18-01-2024
  2. Lượt xem: 509
1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn

DANH BẠ CÔNG TY ĐANG HOẠT ĐỘNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP RẠCH BẮP, BÌNH DƯƠNG

Danh sách một số công ty, doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Rạch Bắp, Bình Dương.
 

1/ Công Ty Tnhh Ding Yuan (Việt Nam)

Mã Số Thuế: 3702480320

Địa Chỉ: Lô E4 (Khu B4), Đường D9, Khu Công Nghiệp Rạch Bắp, Xã An Tây, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Điện Thoại: 0274 3510 804


2/ Công Ty Tnhh Chuang Yuan (Việt Nam)

Mã Số Thuế: 3702335115

Địa Chỉ: Lô A11 (Khu A4) Đường D9, Khu Công Nghiệp Rạch Bắp, Xã An Tây, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Điện Thoại: 02712224088


3/ Công Ty Tnhh Công Nghiệp Sunrise

Mã Số Thuế: 3702458300

Địa Chỉ: Lô C1 (Khu A2), Đường D9, Khu Công Nghiệp Rạch Bắp, Xã An Tây, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Điện Thoại: 8657389110575


4/ Công Ty Tnhh Công Nghiệp Nhựa Trường Sinh Việt Nam

Mã Số Thuế: 3702638279

Địa Chỉ: Nhà Xưởng Số 3, Lô F6 ( Khu B3), Đường D9, Khu Công Nghiệp R, Xã An Điền, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Điện Thoại: 02743563775


5/ Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp An Điền

Mã Số Thuế: 3700879938

Địa Chỉ: Đường D1, Khu Công Nghiệp Rạch Bắp, Xã An Điền, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Điện thoại: 0274 3578963


6/ Công Ty Tnhh Công Nghiệp New Hope (Việt Nam)

Mã Số Thuế: 3702468965

Địa Chỉ: Lô H3 (Khu B1) Khu Công Nghiệp Rạch Bắp, Xã An Điền, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Điện Thoại: +8613600260925


7/ Công Ty Tnhh Công Nghiệp Li Long

Mã Số Thuế: 3702436272

Địa Chỉ: Lô B5, B6 (Khu A3), Đường D9, Khu Công Nghiệp Rạch Bắp, Xã An Tây, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Điện Thoại: 0919698408


8/ Công Ty Tnhh Công Nghiệp Hóa Chất Dệt Jen Hsiang

Mã Số Thuế: 3702534230

Địa Chỉ: Lô C2 (Khu A2), Đường D9, Khu Công Nghiệp Rạch Bắp, Xã An Tây, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Ngành Nghề Chính: Sản Xuất Sản Phẩm Hoá Chất Khác Chưa Được Phân Vào Đâu


9/ Công Ty Tnhh Công Nghiệp Gỗ Yuu Yuu

Mã Số Thuế: 3702555939

Địa Chỉ: Lô H10 (Khu B1), Đường D10, Khu Công Nghiệp Rạch Bắp, Xã An Điền, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương


10/ Công Ty Tnhh Công Nghiệp Gỗ Yuan Lin Việt Nam

Mã Số Thuế: 3702615472

Địa Chỉ: Lô A4-3 (Khu A4), Đường D9, Khu Công Nghiệp Rạch Bắp, Xã An Tây, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Điện Thoại: 0909845805


11/ Công Ty Tnhh Công Nghiệp Gỗ Kaiser 2 (Việt Nam)

Mã Số Thuế: 3702401343

Địa Chỉ: Khu A1 Đường D9, Khu Công Nghiệp Rạch Bắp, Xã An Điền, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Ngành Nghề Chính: Sản Xuất Giường, Tủ, Bàn, Ghế


12/ Công Ty Tnhh Công Nghiệp Gỗ Jia Ding Việt Nam

Mã Số Thuế: 3702711680

Địa Chỉ: Lô A1-1 (Khu A4), Đường D9, Khu Công Nghiệp Rạch Bắp, Xã An Tây, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Điện Thoại : 02743579828


13/ Công Ty Tnhh Công Nghiệp Bai Yuan Việt Nam

Mã Số Thuế: 3702565662

Địa Chỉ: Lô H9 (Khu B1), Đường D10, Khu Công Nghiệp Rạch Bắp, Xã An Điền, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Điện Thoại: 0779 611 119


14/ Công Ty Tnhh Bảo Vệ Vệ Sỹ Tân Tiến Phát

Mã Số Thuế: 3702967594

Địa Chỉ: Thửa Đất Số 421, Tờ Bản Đồ Số 10, Đường D10, Kcn Rạch Bắp, Xã An Tây, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Điện Thoại: 0971043817


15/ Công Ty Tnhh All Win Việt Nam

Mã Số Thuế: 3702638550

Địa Chỉ: Lô H5-2 (Khu B1), Đường D9, Khu Công Nghiệp Rạch Bắp, Xã An Điền, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Điện Thoại: 0933168715


16/ Công Ty Tnhh Hukon Quốc Tế (Việt Nam)

Mã Số Thuế: 3702825416

Địa Chỉ: Lô E11 (Khu B4), Đường D10, Khu Công Nghiệp Rạch Bắp, Xã An Tây, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Điện thoại: 0918860365


17/ Công Ty Tnhh Hang Tai ( Việt Nam)

Mã Số Thuế: 3702396100

Địa Chỉ: Lô E8 (Khu B4) Đường D9, Khu Công Nghiệp Rạch Bắp, Xã An Tây, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Ngành Nghề Chính: Sản Xuất Sản Phẩm Khác Từ Cao Su


18/ Công Ty Tnhh Essential Home Furniture

Mã Số Thuế: 3702907348

Địa Chỉ: Nhà Xưởng Số 1, Lô H3 (Khu B1), Đường D9, Khu Công Nghiệp Rạ, Xã An Điền, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Ngành Nghề Chính: Sản Xuất Giường, Tủ, Bàn, Ghế


19/ Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Ptec Tân Bình Dương

Mã Số Thuế: 3702649545

Địa Chỉ: Nhà Xưởng Số 2, Lô F6 (Khu B3), Đường D2, D9 Kcn Rạch Bắp, Xã An Tây, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Điện Thoại: 0221 3997869


20/ Công Ty Cổ Phần Sợi Việt Trí

Mã Số Thuế: 3702383944

Địa Chỉ: Đường Số 9, Khu Công Nghiệp Rạch Bắp, Xã An Tây, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Điện Thoại: 0903518459


21/ Công Ty Cổ Phần S.I Casting Việt Nam

Mã Số Thuế: 3601611182

Địa Chỉ: Lô A4-1, Khu A4, Đường D9 Khu Công Nghiệp Rạch Bắp, Xã An Tây, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Điện Thoại : (0650)3911568


22/ Công Ty Cổ Phần Giày Đại Lộc

Mã Số Thuế: 3702330445
Địa Chỉ: Lô G5 – (Khu B2), Đường D10, Khu Công Nghiệp Rạch Bắp, Xã An Tây, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Ngành Nghề Chính: Sản Xuất Giày Dép


23/ Công Ty Cổ Phần Găng Tay Htc

Mã Số Thuế: 0312897473

Địa Chỉ: Lô E3 (Khu B4), Khu Công Nghiệp Rạch Bắp, Xã An Tây, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Ngành Nghề Chính: Bán Buôn Chuyên Doanh Khác Chưa Được Phân Vào Đâu


24/ Công Ty Cổ Phần Găng Hợp Thành

Mã Số Thuế: 3701349387
Địa Chỉ: E1-1 (Khu B4) Khu Công Nghiệp Rạch Bắp, Xã An Tây, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Ngành Nghề Chính: Sản Xuất Sản Phẩm Từ Plastic


25/ Công Ty Cổ Phần First Industries Việt Nam

Mã Số Thuế: 3702455356

Địa Chỉ: Lô B3 (Khu A3), Đường D9, Khu Công Nghiệp Rạch Bắp, Xã An Tây, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Điện Thoại: 886937200077
 

Bài viết khác