DANH BẠ CÔNG TY ĐANG HOẠT ĐỘNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TÂN BÌNH, BÌNH DƯƠNG

  1. Ngày đăng: 18-01-2024
  2. Lượt xem: 279
1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn

DANH BẠ CÔNG TY ĐANG HOẠT ĐỘNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TÂN BÌNH, BÌNH DƯƠNG

Danh sách một số công ty, doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Tân Bình, Bình Dương.

 

1/ Công Ty Cổ Phần Nghĩa Hoàng Phúc

Địa Chỉ: Lô 2d3, 2d4, Đường Cn3, Cn8 Và Cn10, Khu Công Nghiệp Tân Bình, Thị Trấn Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Điện Thoại: 0274 3990903


2/ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Vạn Tín Phát

Địa Chỉ: Lô 2h4, Đường Cn4 Và Cn5, Khu Công Nghiệp Tân Bình, Thị Trấn Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Điện Thoại: 0375212818


3/ Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Mvn

Địa Chỉ: Lô 2h6 Đường Cn6 Khu Công Nghiệp Tân Bình, Thị Trấn Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Điện Thoại: 02743990746


4/ Công Ty Tnhh Advanced Cabinets Supply Việt Nam

Địa Chỉ: Lô 1h8, 1h9, Đường Cn9, Khu Công Nghiệp Tân Bình, Thị Trấn Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Điện Thoại: 02743668579


5/ Công Ty Cp Khu Công Nghiệp Tân Bình

Địa Chỉ: Lô 3a, Đường Cn7, Khu Công Nghiệp Tân Bình, Thị Trấn Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Điện Thoại: 0274 6566 668


6/ Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Năng Lượng Xanh Bình Dương

Địa Chỉ: Lô 1h3, Đường Cn 7, Khu Công Nghiệp Tân Bình, Thị Trấn Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Điện Thoại: 02743622245


7
/ Công Ty Tnhh Bí Ngô

Địa Chỉ: Lô 1h10, Đường Cn6-Cn9, Khu Công Nghiệp Tân Bình, Thị Trấn Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Điện Thoại: 0274.387.8586


8/ Công Ty Tnhh Bê Tông Hồng Tín Bình Dương

Địa Chỉ: Lô 1a1, Đường Cn8 Và Cn15, Khu Công Nghiệp Tân Bình, Xã Hưng Hoà, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Điện Thoại: 0908.797.477


9/ Công Ty Tnhh Bao Bì T&G

Địa Chỉ: Lô 2l7,2l8 Đường Cn5 Và Cn6, Khu Công Nghiệp Tân Bình, Thị Trấn Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Điện Thoại: 0914.501.889


10/ Công Ty Tnhh Anaq Việt Nam

Địa Chỉ: Lô 1c7, 1c8, Đường Cn8, Khu Công Nghiệp Tân Bình, Xã Hưng Hoà, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Điện Thoại: 0965.666.913
 

Bài viết khác