DANH BẠ MỘT SỐ CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP ĐẠI ĐĂNG - BÌNH DƯƠNG

  1. Ngày đăng: 17-03-2022
  2. Lượt xem: 3637
1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn

DANH BẠ MỘT SỐ CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP ĐẠI ĐĂNG - BÌNH DƯƠNG
1/ Công ty TNHH Tuấn Toàn

Mã số thuế: 3701888646 - Ngày cấp : 24/06/2011

Địa chỉ: Lô C1-16, KCN Đại Đăng - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

 

2/ Công Ty TNHH Xây Dựng - Đầu Tư Đại Đăng (Nộp hộ nhà thầu nước ngoài)

Mã số thuế: 3701162526 - Ngày cấp : 21/11/2008

Địa chỉ: Lô F1-CN, KCN Đại Đăng - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

 

3/ Công ty TNHH Hua Song

Mã số thuế: 3700899162 - Ngày cấp : 25/04/2008

Địa chỉ: Lô C1-3-3, KCN Đại Đăng - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

 

4/ Công Ty TNHH Công Nghiệp Xương Quần

Mã số thuế: 3700878613 - Ngày cấp : 05/03/2008

Địa chỉ: Lô C2-15, KCN Đại Đăng - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

 

5/ Công Ty TNHH E Upper Group

Mã số thuế: 3700866738 - Ngày cấp : 21/01/2008

Địa chỉ: Lô A-1, A7, KCN Đại Đăng - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

 

6/Công ty TNHH Kingship Scales

Mã số thuế: 3700837039 - Ngày cấp : 19/10/2007

Địa chỉ: Lô C2-15 KCN Đại Đăng - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

 

7/ Công ty TNHH Colour Billion

Mã số thuế: 3700834623 - Ngày cấp : 16/10/2007

Địa chỉ: Lô C2-16 KCN Đại Đăng - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

 

8/Công ty TNHH Sharp Mind Technology Việt Nam

Mã số thuế: 3700832305 - Ngày cấp : 10/10/2007

Địa chỉ: Lô B-8, KCN Đại Đăng - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

 

9/ Công Ty TNHH Double Premium

Mã số thuế: 3700831277 - Ngày cấp : 06/10/2007

Địa chỉ: Lô C2-17, KCN Đại Đăng - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

 

10/ Công Ty TNHH Quốc Tế J&F

Mã số thuế: 3700812309 - Ngày cấp : 01/08/2007

Địa chỉ: Lô C2-18, KCN Đại Đăng - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

 

11/Công ty TNHH Hiệp Tỉnh

Mã số thuế: 0304877152 - Ngày cấp : 27/03/2007

Địa chỉ: Lô B7 - KCN Đại Đăng - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

 

12/ Công Ty TNHH U - House Enterprise

Mã số thuế: 3700776516 - Ngày cấp : 02/02/2007

Địa chỉ: Lô B7 - KCN Đại Đăng - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

 

13/ Công ty TNHH Nikken Super Abrasive

Mã số thuế: 3700775174 - Ngày cấp : 25/01/2007

Địa chỉ: Lô C2-8 KCN Đại Đăng - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

 

14/ Công Ty TNHH Thép Zipson Industrial

Mã số thuế: 3700763877 - Ngày cấp : 06/12/2006

Địa chỉ: Lô C2-9, C2 -10, KCN Đại Đăng - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

 

15/ Công Ty TNHH Việt Nam Janie Color Plastics

Mã số thuế: 3700734379 - Ngày cấp : 16/08/2006

Địa chỉ: Lô C1-4,C1-5, KCN Đại Đăng - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

 

16/ Công Ty TNHH Glory Glass Beads

Mã số thuế: 3700726522 - Ngày cấp : 29/07/2006

Địa chỉ: Lô C2 -11 KCN Đại Đăng - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

 

17/ Công ty TNHH Entire Coupling

Mã số thuế: 3700703571 - Ngày cấp : 20/04/2006

Địa chỉ: Lô C1-8,9, KCN Đại Đăng - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

 

18/ Công Ty TNHH Jinfuyu

Mã số thuế: 3700695190 - Ngày cấp : 20/03/2006

Địa chỉ: Lô D1 - 1, KCN Đại Đăng - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

 

19/ Công ty TNHH Nhựa Cây Trung Bộ (Việt Nam)

Mã số thuế: 3700619778 - Ngày cấp : 24/02/2005

Địa chỉ: D2-3, KCN Đại Đăng - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dơng

Bài viết khác