DANH BẠ MỘT SỐ CÔNG TY TRONG KHU CHẾ XUẤT LINH TRUNG - THỦ ĐỨC

  1. Ngày đăng: 27-08-2018
  2. Lượt xem: 15662
1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn

DANH BẠ CÁC CÔNG TY TRONG KHU CHẾ XUẤT LINH TRUNG, QUẬN THỦ ĐỨC

Danh sách một số công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Khu chế xuất (KCX) Linh Trung - Thủ Đức, Tp. HCM

 

1. CTy LD Vận Tải Hỗn Hợp Việt Nhật 2 (Logitem Vn)

Ngành Nghề: Vận Chuyển & Giao Nhận Hàng Hóa

Địa Chỉ: Lô 87 KCX Linh Trung 2, P.Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 38975402
 


2. CTy TNHH Yujin Vina

Ngành Nghề: Nhà Bếp, Nhà Ăn – Thiết Bị & Dụng Cụ

Địa Chỉ: Lô 71-74 KCX Linh Trung 1, P.Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 38975952

Fax: (028) 37245217

Email: Kreves-6@Vnn.Vn

 

3. CTy TNHH Astro Sài Gòn

Ngành Nghề: Túi, Cặp, Giỏ Xách

Địa Chỉ: Lô 70-72 KCX Linh Trung 1, P.Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 38964774


4. CTy TNHH Công Nghiệp Super Giant

Ngành Nghề: Văn Phòng Phẩm

Địa Chỉ: Lô 1-2-3-4 Đường 1 KCX Linh Trung 1, P.Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 38975948

Fax: (028) 38975947

Email: Sugu@HCM.Vnn.Vn
 


4. CTy TNHH Thái Thuận (Paramount)

Ngành Nghề: Dệt Kim – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Lô 47 Đường B KCX Linh Trung 1, P.Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37241268

Fax: (028) 37241266

Email: Paramount@HCM.Vnn.Vn


5. CTy TNHH Công Nghiệp Jye Shing

Ngành Nghề: Giày, Dép – Thiết Bị & Phụ Liệu

Địa Chỉ: Lô 107/111 KCX Linh Trung 1, P.Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37240405

Fax: (028) 38974969

Email: Jsvietnam@Jyeshing.Com.Vn6. CTy TNHH Danu Vina

Ngành Nghề: Xuất Nhập Khẩu – CTy

Địa Chỉ: Lô 56-58 KCX Linh Trung 1, P.Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 38975066

Fax: (028) 38975069

Email: Acct@Danuvina.Com.Vn


7. CTy TNHH Kachiboshi (Việt Nam)

Ngành Nghề: Găng Tay

Địa Chỉ: Lô 7-8 KCX Linh Trung 1, P.Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 38969709

Fax: (028) 38969708

Email: Kachiboshivn@HCM.Vnn.Vn


 

8.CTy TNHH Công Nghiệp Đỉnh Phong Việt Nam (Top Vision)

Ngành Nghề: Khung Tranh, Khung Hình

Địa Chỉ: Lô 16-18 Đường B KCX Linh Trung 1, P.Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 389684369. CTy TNHH Youyouwings

Ngành Nghề: Gỗ – Sản Phẩm

Địa Chỉ: Lô 75-76-77 KCX Linh Trung 2, P.Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37291457

Fax: (028) 37291461

Email: Uuwings@HCM.Fpt.Vn

 

10.CTy TNHH Wang-Lih Việt Nam

Ngành Nghề: Băng Dán, Băng Công Nghiệp, Băng Bảo Vệ

Địa Chỉ: Lô 46a Đường A KCX Linh Trung 2, P.Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37290574


 

11. CTy TNHH Sài Gòn Precision

Ngành Nghề: Cơ Khí – Gia Công & Sản Xuất

Địa Chỉ: Lô 15 Đường 2 KCX Linh Trung 1, P.Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 38974387

Fax: (028) 37240389

Email: Spclt@Spclt.Com.Vn


12. CTy TNHH Sx Bao Bì Packamex Vn

Ngành Nghề: Bao Bì – Vật Liệu

Địa Chỉ: Lô 20 Đường B KCX Linh Trung 2, P.Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 3729103013.CTy TNHH Build-Up Việt Nam

Ngành Nghề: May Mặc – Phụ Liệu

Địa Chỉ: Lô 81-82 KCX Linh Trung 2, P.Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37292353

Fax: (028) 37292352

Email: Hdvo@Build-Up-Plastic.Com14. CTy TNHH Nissei Electric Việt Nam

Ngành Nghề: Điện Tử – Dụng Cụ, Thiết Bị & Linh Kiện

Địa Chỉ: Lô 95 KCX Linh Trung 1, P.Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 38974753


 

15. CTy TNHH Quint Major Industrial Việt Nam

Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Lô 64-70 Đường 2 KCX Linh Trung 2, P.Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37292815

Fax: (028) 37292816

Email: Solon.Lin@Qmico.Com


 

16. TT DV Việc Làm KCX Linh Trung

Ngành Nghề: Lao Động, Việc Làm – Tổ Chức & Dịch Vụ

Địa Chỉ: KCX Linh Trung 1, P.Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37241802


 

17. CTy TNHH Lyntex Việt Nam

Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Lô 20 KCX Linh Trung 1, P.Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 38975204

Fax: (028) 38975203

Email: Babyworm@Domexvn.Net


18. CTy TNHH Meinan (Việt Nam)

Ngành Nghề: Cơ Khí – Gia Công & Sản Xuất

Địa Chỉ: Lô 67 Đường 1 KCX Linh Trung 2, P.Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37292979

Fax: (028) 37292933

Email: Meinan@HCM.Vnn.Vn


19. CTy TNHH Sprinta (Việt Nam)

Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Lô 58-60 KCX Linh Trung 2, P.Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37291891
 


19. CTy TNHH Theodore Alexander

Ngành Nghề: Gỗ – Thiết Kế & Trang Trí Đồ Gỗ

Địa Chỉ: Lô 50-57 KCX Linh Trung 2, P.Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37292108

Email: Info@Theodorealexander.Com


20. CTy TNHH Kỹ Thuật Môi Trường Fongtech

Ngành Nghề: Môi Trường – CTy & Dịch Vụ

Địa Chỉ: Lô 9b Đường 5 KCX Linh Trung 2, P.Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37290335


21. CTy TNHH Puratos Việt Nam

Ngành Nghề: Thực Phẩm

Địa Chỉ: Lô 23a Đường B KCX Linh Trung 2, P.Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37291421


22. CTy TNHH Sap Việt Nam

Ngành Nghề: In Lụa, Vải

Địa Chỉ: Lô 44-46b Đường A KCX Linh Trung 2, P.Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37291847

Email: Sapvietnam@HCM.Vnn.Vn


 

23. CTy TNHH Super Art (Việt Nam)

Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Lô 47a Đường A KCX Linh Trung 2, P.Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37290710

Fax: (028) 37290711

Email: Suoerart_Vn@Yahoo.Com


24. CTy TNHH Điện Khí Trung Nhất (Việt Nam)

Ngành Nghề: Điện – Thiết Bị & Dụng Cụ Điện

Địa Chỉ: Lô 14 KCX Linh Trung 1, P.Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: 028 3897450925. CTy TNHH Freetrend Industrial A (Vn)

Ngành Nghề: Giày, Dép – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Lô 26-(028) 37 KCX Linh Trung 2, P.Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37290500

Fax: (028) 37290499

Email: Kj-Hoa@Freetrend-Vn.Com


 

26. CTy TNHH Vdh Safes Sài Gòn

Ngành Nghề: Cơ Khí – Gia Công & Sản Xuất

Địa Chỉ: Lô 5 KCX Linh Trung 2, P.Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37291875

Fax: (028) 37291874

Email: Info@Vdhsafes.Com


27. CTy TNHH Minigold Việt Nam

Ngành Nghề: Gỗ – Sản Phẩm

Địa Chỉ: Lô 77-78 KCX Linh Trung 1, P.Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 38974891

Fax: (028) 38974887

Email: Minigold@HCM.Vnn.Vn


28. CTy TNHH D.I

Ngành Nghề: Vàng Bạc Đá Quý

Địa Chỉ: Lô 69-71 KCX Linh Trung 2, P.Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37295570

Fax: (028) 37295574

Email: Tamanie@Di.Com.Vn29. CTy TNHH Timatex Việt Nam

Ngành Nghề: Cao Su – Sản Phẩm

Địa Chỉ: Lô 80 Đường 1 KCX Linh Trung 2, P.Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37295219

 


30. CTy TNHH Yesum Vina

Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Lô 8-Lô 9a Đường 4 KCX Linh Trung 2, P.Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37291903


31. CTy TNHH Sung Shin Việt Nam

Ngành Nghề: Giày, Dép – Thiết Bị & Phụ Liệu

Địa Chỉ: Lô 113-114-116 KCX Linh Trung 1, P.Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 3897419932. CTy TNHH Domex (Việt Nam)

Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Lô 27-29 Đường B KCX Linh Trung 1, P.Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37240(028) 375

Fax: (028) 37240(028) 373

Email: Domex_Vn@Domexvn.Net


33. CTy TNHH May Mặc Kim Hồng

Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Lô 61 Đường B KCX Linh Trung 2, P.Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37291829

Fax: (028) 37291835

Email: Kh@Kh.Com.Vn


34. CTy TNHH Bao Bì Giấy Nhôm New Toyo

Ngành Nghề: Giấy – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Đường 3 KCX Linh Trung 2, P.Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37291768

Fax: (028) 37291767

Email: Ntvn@Newtoyovn.Com


35. CTy TNHH Đài Phát

Ngành Nghề: Xe Máy – Phụ Tùng

Địa Chỉ: Lô 77b KCX Linh Trung 2, P.Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37292838

Fax: (028) 37292840

Email: Taifa@Vnn.Vn
 

 

Bài viết khác