DANH BẠ CÔNG TY ĐANG HOẠT ĐỘNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI TRE, ĐỒNG NAI

  1. Ngày đăng: 20-11-2023
  2. Lượt xem: 118
1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn

DANH BẠ CÔNG TY ĐANG HOẠT ĐỘNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI TRE, ĐỒNG NAI

Danh sách một số công ty, doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Suối Tre, Đồng Nai.
 

1/ Công Ty Tnhh Tâm Lộc Phát
Mã Số Thuế: 3602555244
Địa Chỉ: 110, Ấp Dưỡng Đường, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
Liên Hệ: : 0896 530 666


2/ Công Ty Tnhh Tuấn Nghĩa Thạnh

Mã Số Thuế: 3603373529
Địa Chỉ: Số 413, Quốc Lộ 1, Ấp Núi Tung, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
Liên Hệ: : 0613786139


3/ Công Ty Tnhh Trung Long
Mã Số Thuế : 3601499004
Địa Chỉ: Số 783, Ấp Suối Tre, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
Liên Hệ: : 02363217038


4/ Doanh Nghiệp Tư Nhân Trần Đình Hiến

Mã Số Thuế : 3602592373
Địa Chỉ: Đường 21/4, Ấp Núi Tung, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai


5/ Công Ty Tnhh Csp
Mã Số Thuế: 3603370888
Địa Chỉ: Đường N5, Kcn Suối Tre, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
Liên Hệ: : 02835470912


6/ Chi Nhánh - Công Ty Tnhh Vân Trang Nguyễn

Mã Số Thuế: 0313474752-001
Địa Chỉ: Số 395, Ấp Suối Tre, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
Liên Hệ: : 0907621935


7/ Công Ty Tnhh Một Thành Viên Phú Bình Minh
Mã Số Thuế: 3603411238
Địa Chỉ: Số 33/3 Đường 2, Tổ 6a, Ấp Suối Tre, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
Liên Hệ: : 0986155998


8/ Công Ty Tnhh Nguyễn Thịnh Phát
Mã Số Thuế: 3603451738
Địa Chỉ: Số 11, Đường 25, Ấp Suối Tre, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
Liên Hệ: : 0901 645929


9/ Công Ty Tnhh Kim Ngọc Phan
Mã Số Thuế: 3602498123
Địa Chỉ: Số 909, Đường 21/4, Ấp Núi Tung, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
Liên Hệ: : 0613726067


10/ Công Ty Tnhh Thương Mại - Dịch Vụ Trần Thái

Mã Số Thuế: 3600785789
Địa Chỉ: Phòng Số 1, Đường N2, Cụm Công Nghiệp Suối Tre 1, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
Liên Hệ: : 02513876349


11/ Công Ty Tnhh Thương Mại Và Xây Dựng Đức Anh Htt

Mã Số Thuế: 3600663773
Địa Chỉ: Tổ 13, Ấp Núi Tung, Quốc Lộ 1a, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
Liên Hệ: : 02513879111


12/ Công Ty Tnhh Một Thành Viên Hoàng An Dân

Mã Số Thuế: 3602796063
Địa Chỉ: Số 28a, Quốc Lộ 1a, Ấp Núi Tung, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
Liên Hệ: : 0613784038


13/ Công Ty Tnhh Một Thành Viên Dịch Vụ-Thương Mại Tuấn Long

Mã Số Thuế: 3602596956
Địa Chỉ: 519, Ấp Suối Tre, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Na

 

 

14/ Công Ty Tnhh Một Thành Viên Sơn Lâm Nguyễn
Mã Số Thuế: 3600979696
Địa Chỉ: Tổ 12, Ấp Núi Tung, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai


15/ Công Ty Tnhh Một Thành Viên Thương Mại Lâm Hoàng Minh
Mã Số Thuế: 3602927125
Địa Chỉ: Tổ 7, Ấp Cáp Rang, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
Liên Hệ: : 0982002248


16/ Doanh Nghiệp Tư Nhân Việt Trung

Mã Số Thuế: 3602024243
Địa Chỉ: 41a, Ấp Núi Tung, Quốc Lộ 1a, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
Liên Hệ: : 02835590268


17/ Công Ty Tnhh Thương Mại Phát Triển Cơ Khí Phú Lâm Vina

Mã Số Thuế: 3603380188
Địa Chỉ: Số 848b15, Đường 21 Tháng 4, Tổ 12, Ấp Núi Tung, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
Liên Hệ: : 0988663251

 

 

18/ Công Ty Tnhh Mtv Thảo Hải Đăng
Mã Số Thuế: 3603398280
Địa Chỉ: Tổ 13, Đường 21/4, Ấp Núi Tung, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh
Liên Hệ: : 0903511568


19/  Công Ty Tnhh Kts Footwear

Mã Số Thuế: 3603422279
Địa Chỉ: Đường Số 10, Kcn Suối Tre, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
Liên Hệ: : (00886) 2556 7186

 


20/ Công Ty Tnhh Kowide Outdoors
Mã Số Thuế: 3603417039
Địa Chỉ: Kcn Suối Tre, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai

 

 

21/ Công Ty Tnhh Trần Lâm Anh
Mã Số Thuế: 3603437719
Địa Chỉ: Số 870, Ấp Núi Tung, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
Liên Hệ: : 0908468436


22/ Công Ty Tnhh Bảo An Tiên

Mã Số Thuế: 3603438021
Địa Chỉ: Số 8, Đường Số 2, Ấp Núi Tung, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
Liên Hệ: 0915093939


 

Bài viết khác