DANH BẠ CÔNG TY ĐANG HOẠT ĐỘNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI TRE, ĐỒNG NAI

  1. Ngày đăng: 20-11-2023
  2. Lượt xem: 23
1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn

DANH BẠ CÔNG TY ĐANG HOẠT ĐỘNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI TRE, ĐỒNG NAI

Danh sách một số công ty, doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Suối Tre, Đồng Nai.


1/ Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Trần Thái

Mã Số Thuế: 3600785789

Địa chỉ: Phòng Số 1, Đường N2, Khu công nghiệp Suối Tre, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai


2/ Công Ty TNHH Csp

Mã Số Thuế: 3603370888

Địa chỉ: Đường N5, Khu công nghiệp Suối Tre, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai


3/ Doanh Nghiệp Tư Nhân Trần Đình Hiến

Mã Số Thuế: 3602592373

Địa chỉ: Đường 21/4, Ấp Núi Tung, Khu công nghiệp Suối Tre, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai


4/ Công Ty TNHH Trung Long

Mã Số Thuế: 3601499004

Địa chỉ: Số 783, Ấp Suối Tre, Khu công nghiệp Suối Tre, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai


5/ Công Ty TNHH Kowide Outdoors

Mã Số Thuế: 3603417039

Địa chỉ: KCN Suối Tre, Khu công nghiệp Suối Tre,  Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai


6/ Công Ty TNHH Trần Lâm Anh

Mã Số Thuế: 3603437719

Địa chỉ: Số 870, Ấp Núi Tung, Khu công nghiệp Suối Tre, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai


7/ Công Ty TNHH Bảo An Tiên

Mã Số Thuế: 3603438021

Địa chỉ: Số 8, Đường Số 2, Ấp Núi Tung, Khu công nghiệp Suối Tre, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai


8/ Công Ty TNHH Nguyễn Thịnh Phát

Mã Số Thuế:  3603451738

Địa chỉ: Số 11, Đường 25, Ấp Suối Tre, Khu công nghiệp Suối Tre, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai


9/ Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Đức Anh Htt

Mã Số Thuế: 3600663773

Địa chỉ: Tổ 13, Ấp Núi Tung, Quốc Lộ 1A, Khu công nghiệp Suối Tre,  Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai


10/ Công Ty TNHH Tuấn Nghĩa Thạnh

Mã Số Thuế: 3603373529

Địa chỉ: Số 413, Quốc Lộ 1, Ấp Núi Tung, Khu công nghiệp Suối Tre,  Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai


11/ Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ-Thương Mại Tuấn Long

Mã Số Thuế: 3602596956

Địa chỉ: 519, Ấp Suối Tre, Khu công nghiệp Suối Tre, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai


12/  Công Ty TNHH Tâm Lộc Phát

Mã số thuế: 3602555244

Địa chỉ: 110, Ấp Dưỡng Đường, Khu công nghiệp Suối Tre, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng


13/ Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Lâm Hoàng Minh

Mã Số Thuế: 3602927125

Địa chỉ: Tổ 7, Ấp Cáp Rang, Khu công nghiệp Suối Tre, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai


14/ Doanh Nghiệp Tư Nhân Việt Trung

Mã Số Thuế:  3602024243

Địa chỉ: 41A, Ấp Núi Tung, Quốc Lộ 1A, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai


15/ Công Ty TNHH Thương Mại Phát Triển Cơ Khí Phú Lâm Vina

Mã Số Thuế: 3603380188

Địa chỉ: Số 848B15, Đường 21 Tháng 4, Tổ 12, Ấp Núi Tung, Khu công nghiệp Suối Tre, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai


16/ Công Ty TNHH Mtv Thảo Hải Đăng

Mã Số Thuế: 3603398280

Địa chỉ: Tổ 13, Đường 21/4, Ấp Núi Tung, Khu công nghiệp Suối Tre, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai


17/ Chi Nhánh - Công Ty TNHH Vân Trang Nguyễn

Mã Số Thuế:  0313474752-001

Địa chỉ: Số 395, Ấp Suối Tre, Khu công nghiệp Suối Tre,  Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai


18/ Công Ty TNHH Một Thành Viên Phú Bình Minh

Mã Số Thuế: 3603411238

Địa chỉ: Số 33/3 Đường 2, Tổ 6A, Ấp Suối Tre, Khu công nghiệp Suối Tre, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai


19/ Công Ty TNHH Kts Footwear

Địa chỉ: Đường Số 10, Khu công nghiệp Suối Tre, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai

Mã Số Thuế: 3603422279


20/ Công Ty TNHH Kim Ngọc Phan

MÃ SỐ THUẾ: 3602498123

Địa chỉ: Số 909, Đường 21/4, Ấp Núi Tung, Khu công nghiệp Suối Tre,  Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai

 

Bài viết khác