DANH BẠ CÔNG TY ĐANG HOẠT ĐỘNG TRONG KHU CÔNG NGHIÊP BIÊN HÒA 1 VÀ BIÊN HÒA 2

  1. Ngày đăng: 20-11-2023
  2. Lượt xem: 3964
1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn

DANH BẠ CÁC CÔNG TY ĐANG HOẠT ĐÔNG TRONG KHU CÔNG NGHIÊP BIÊN HÒA 1 VÀ BIÊN HÒA 2

Danh sách một số công ty, doanh nghiệp đang hoạt động trong KCN Biên Hòa 1


1/  CÔNG TY LD TÔN PHƯƠNG NAM (SSSC)

Ngành Nghề: Vật Liệu Làm Trần Nhà, Mái Nhà, Mái Che

Địa Chỉ: Đường 9 KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3836457         


2/  
CÔNG TY CP XD VIỆT TRẦN

Ngành Nghề: Bê Tông Các Loại

Địa Chỉ: Đường 3 KCN Biên Hòa 1, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3933363

Email: vtranco@yahoo.com

 

3/ XN MAY CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI (DONAMAY)

Ngành Nghề: May Mặc - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Đường 1 KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3836266     Fax: (251)3836118

Email: donamay@hcm.vnn.vn

 

4/ CÔNG TY TY CP BAO BÌ BIÊN HÒA (SOVI)

Ngành Nghề: Bao Bì - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Đường 7 KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3836642             Fax: (251)3836030

Email: baobibienhoa@hcm.vnn.vn ;

 

 5/ CÔNG TY LD LENEX

Ngành Nghề: Xây Dựng - Làm Giàn Giáo

Địa Chỉ: Đường 1a KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Email: duyenlenex@yahoo.com.vn

 

6/ CÔNG CP BỘT GIẶT NET (NETCO)

Ngành Nghề: Xà Bông, Bột Giặt & Chất Tẩy

Địa Chỉ: Lô 8 KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3932594          Fax: (251)3836166

Email: botgiatnet3@hcm.vnn.vn

 

7/ CÔNG TY LD SX NGUYÊN VẬT LIỆU BAO BÌ KOREX PACKSIMEX

Ngành Nghề: Bao Bì - Vật Liệu

Địa Chỉ: Đường 4 KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3835353             Fax: (251)3836338

Email: korex@hcm.vnn.vn

 

8/ CÔNG TY TNHH VIKO GLOWIN

Ngành Nghề: May Mặc - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Đường 4 KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3836226

 

 

9/ CÔNG TY TNHH MTV VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI (DOCAM)

Ngành Nghề: Nông Nghiệp - Vật Tư & Thiết Bị

Địa Chỉ: Đường 1 KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3836270       

 

 

10/ CÔNG TY VẬT LIỆU CHỊU LỬA NAM ƯNG

Ngành Nghề: Vật Liệu Xây Dựng

Địa Chỉ: Đường 3 KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3832370               

 

 

11/ CÔNG TY CP THÉP BIÊN HÒA (VICASA)

Ngành Nghề: Thép - Công Ty

Địa Chỉ: Đường 9 KCN  Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3836148              Fax: (251)3835505

Email: vicasasteel@vnn.vn


12/CÔNG TY CP XD SONADEZI (SONACONS)

Ngành Nghề: Xây Dựng - Công Ty

Địa Chỉ: 3 Đường 3 KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3836106                  Fax: (251)3836292

Email: sonacons@hcm.vnn.vn

 

13/CÔNG TY TNHH WINNER BAGS PRODUCT

Ngành Nghề: Túi, Cặp, Giỏ Xách

Địa Chỉ: Đường 4 KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)8830227       Fax: (251)8869354

Email: Winnerbagsvn@Vnn.Vn

 

14/ CÔNG TY THỰC PHẨM & NƯỚC GIẢI KHÁT DONA NEWTOWER

Ngành Nghề: Thực Phẩm - Chế Biến & Đóng Gói

Địa Chỉ: Đường 8 KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (61)3836167

Email: donanewtower@hcm.fpt.vn ; dona@saigonnet.vn

 

15/ CÔNG TY CP TẤM LỢP VLXD ĐỒNG NAI (DONAC)

Ngành Nghề: Vật Liệu Làm Trần Nhà, Mái Nhà, Mái Che

Địa Chỉ: Đường 4 KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (61)3836022

Email: donac@hcm.vnn.vn ;

 

16/ CÔNG TY CP BÔNG VẢI & KD TỔNG HỢP MIỀN ĐÔNG (COTTDONA)

Ngành Nghề: Bông

Địa Chỉ: Đường 9 KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3931949            Fax: (251)3836845

Email: cottdona_tour@yahoo.com ;

 

17/ CÔNG TY CP EVERPIA VIỆT NAM (EVERON) - CN

Ngành Nghề: Nệm & Nệm Giường

Địa Chỉ: Đường 4 KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)8869152

Email: everon.korea@yahoo.com.vn

 

18/ CÔNG TY VẬT TƯ & XNK HÓA CHẤT - CN

Ngành Nghề: Hóa Chất

Địa Chỉ: Đường 3 KCN Biên Hòa 1, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (61)3836547

 

19/ CÔNG TY TNHH CHIU YUAN

Ngành Nghề: Gỗ - Sản Phẩm

Địa Chỉ: Đường 9 KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (61)3834826

Email: dav_64713@hcm.vnn.vn ; chiuyuan@vnn.vn

 

20/ CÔNG TY CP ĐƯỜNG BIÊN HÒA (BIENHOA SUGAR)

Ngành Nghề: Đường Ăn

Địa Chỉ: KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (61)3836199

Email: Bsc@Hcm.Vnn.Vn


22/ CÔNG TY CP ĐỒNG NAI (CODONA)

Ngành Nghề: Giấy - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Đường 2 KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (61)3836275

Email: Codona@Hcm.Vnn.Vn

 

23/ CÔNG TY TNHH HOÀNG THỊ

Ngành Nghề: In - Nhà In & Tư Vấn

Địa Chỉ: 72/5a Kp2 Đường 5 KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (61)8823100

Email: Congtyhoangthi@Yahoo.Com.Vn24/ CÔNG TY DÂY ĐỒNG VIỆT NAM CFT

Ngành Nghề: Điện - Dây & Cáp Điện

Địa Chỉ: Đường 9 KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3833500

 

25/ XN ẮC QUY ĐỒNG NAI

Ngành Nghề: Pin - Ắc Quy

Địa Chỉ: KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3836116            Fax: (251)3835546

Email: Pinaco@Hcm.Vnn.Vn ;

 

26/  XN CAO SU ĐỒNG NAI (CASUMINA ĐỒNG NAI)

Ngành Nghề: Cao Su - Nguyên Liệu

Địa Chỉ: Đường 11 KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)383129027/ CÔNG TY AJINOMOTO VIỆT NAM

Ngành Nghề: Gia Vị & Nước Chấm

Địa Chỉ: Đường 11 KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3831289

Email: avsbienhoa@hcm.vnn.vn

 

 

28/  XN THÀNH MỸ - CTY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

Ngành Nghề: Điện - Dây & Cáp Điện

Địa Chỉ: Đường 1 KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (61)3836165

Email: thamyco@hcm..vnn.vn

 

 

29/ CÔNG TY CP NHỰA ĐỒNG NAI (DONAPLAST)

Ngành Nghề: Nhựa - Sản Phẩm

Địa Chỉ: Đường 9 KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (61)3836174

Email: Office@Donaplast.Com.Vn ;

 

30/ CÔNG TY CP MAY ĐỒNG NAI (DONAGAMEX)

Ngành Nghề: May Mặc - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Đường 2 KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (61)3836271

Email: Donagamex@Hcm.Vnn.VnDanh sách một số công ty, doanh nghiệp đang hoạt động trong KCN Biên Hòa 2

 

1/  CÔNG TY CỔ PHẦN SCAVI BIÊN HÒA

Địa chỉ: Lô 14 Đường 19A KCN  Biên Hòa 2, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)8899045 

Email: info@scavi.com.vn


 

2/ CÔNG TY TNHH ỐNG GANG CẦU ĐÀI VIỆT

Địa chỉ: 2 Đường 4A KCN  Biên Hòa 2, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3836304

Email: wahsin@unet.vnnews.com

 

3/ CÔNG TY TNHH SX XÍCH CHUYÊN DÙNG VIỆT NAM

Địa chỉ: 1 Đường 10A KCN Biên Hòa 2, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3833162      Fax: (61)3833165

Email: specialtychain@hcm.vnn.vn

 

4/  CÔNG TY TNHH LIBERTY LACE

Địa chỉ: 6 Đường 17A KCN Biên Hòa 2, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3836763

Email: liberty@fmail.vnn.vn

 

5/ CÔNG TY TNHH SYNGENTA VIỆT NAM

Ngành nghề: Thuốc Trừ Sâu

Địa Chỉ: 16 Đường 3A  KCN Biên Hòa 2, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)8826026

Website: www.syngenta.com

 

6/ CÔNG TY TNHH INTERPHARMA MFG. VIỆT NAM

Địa chỉ: 1 Đường 1A, KCN Biên Hòa 2, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3836767

Website: www.pharmaindustries.com

 

7/ CÔNG TY TNHH OJITEX (VIỆT NAM)

Địa chỉ: 12 Đường 9A KCN Biên Hòa 2, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3835745       Fax: (61)3835585

Email: eddy.quah@ojitex.com.vn

 

 

8/ CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM

Ngành nghề: Gia Cầm, Gia Súc - Buôn Bán & Chăn Nuôi

Địa Chỉ: 2 Đường 2A KCN Biên Hòa 2, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3836251

Email: vitthawut@cp.com.vn


 

9/ CÔNG TY TNHH VIỆT NAM MEIWA

Địa chỉ: 1 Đường 15A KCN Biên Hòa 2, P.Long Bình Tân, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3836413

Email: meiwaadm@hcm.vnn.vn

 

 

10/ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM I.S.A

Địa chỉ: Lô 24 Đường 3A KCN Biên Hòa 2, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3836392

Website: www.isa.vietco.net

 

 

11/ TNT - VIETRANS EXPRESS WORLDWIDE (VN) LTD.

Địa chỉ: 1 Đường 3a Kcn Biên Hòa 2, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3835982

Email: tntvietnam@tnt.com

 

 

12/ CÔNG TY TNHH TECHNOPIA VIỆT NAM

Địa chỉ: 7 Đường 15a Kcn Biên Hòa 2, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3836499         Fax: (61)3836498

Email: info@technopiavn.com


 

13/ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HUNG YIH (VIỆT NAM)

Địa chỉ: 7 Đường 1a Kcn Biên Hòa 2, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3835677       Fax: (61)3835680

Email: hungyihvn2bdvn.vnd.net

 

 

14/ CÔNG TY HỮU HẠN CÔNG NGHIỆP KIẾN HẰNG

Địa chỉ: 24 Đường 3a Kcn Biên Hòa 2, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3835788        Fax: (61)3835789

Email: kienghang@hcm.vnn.vn

 

 

15/ CÔNG TY TNHH SX MICA

Địa chỉ: 13 Đường 3a Kcn Biên Hòa 2, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3836555

Email: mica@unet.vnnews.com

 

 

16/ CÔNG TY TNHH CANPAC VIỆT NAM

Địa chỉ: Lô 6 Đường 2a Kcn Biên Hòa 2, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3994216          Fax: (61)3994215

Email: info@capac-vn.com

 

 

 

17/ CÔNG TY TNHH ARKEMA

Địa chỉ: 2 Đường 15a Kcn Biên Hòa 2, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3836339

Email: arkema.vn@arkema.com

 

 

18/ CÔNG TY CP TRƯỜNG HẢI (THACO) - TRUONG HAI GROUP

Địa Chỉ: 19 Đường 2a Kcn Biên Hòa 2, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3891726            Fax: (61)3836621

Email: truonghaiauto@hcm.vnn.vn

 


19/ CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VỸ HẢO VIỆT NAM

Ngành Nghề: May Mặc - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: 3 Đường 15a Kcn Biên Hòa 2, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (61)3836556    

Email: woeihaw@unet.vnnews.com

 

20/ CÔNG TY TNHH YNG HUA VIỆT NAM

Ngành nghề: Inox, Thép Không Gỉ

Địa Chỉ: 11 Đường 3a Kcn Biên Hòa 2, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3836611

Email: ynghua@hcm.vnn.vn

 

21/  CÔNG TY TNHH MABUCHI MOTOR VIỆT NAM

Ngành nghề: Động Cơ - Thiết Bị & Sửa Chữa

Địa Chỉ: 2 Đường 5a Kcn Biên Hòa 2, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3836711

Website: www.mabuchi-motor.com

 

22/ CÔNG TY TNHH FURNIWEB (VIỆT NAM)

Ngành nghề: Dây Đai

Địa Chỉ: 18 Đường 3a Kcn Biên Hòa 2, P.Long Bình Tân, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3932282

Email: rangith@furniweb.com.vn

 

23/ CÔNG TY TNHH ASY VIỆT NAM

Ngành Nghề: Gỗ - Sản Phẩm

Địa Chỉ: 22 Đường 2a Kcn Biên Hòa 2, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3991901     Fax: (61)3991909

Email: asyarttw@yahoo.com.tw

 

24/ CÔNG TY TNHH KOBELCO VIỆT NAM

Ngành Nghề: Xây Dựng - Thiết Bị

Địa Chỉ: 12 Đường 2a KCN Biên Hòa 2, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3834656

Email: huyphong@kobelco.com.vn

 

25/ CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM MÁY TÍNH FUJITSU VIỆT NAM

Ngành nghề: Điện Tử - Dụng Cụ, Thiết Bị & Linh Kiện

Địa Chỉ: 31 Đường 3a KCN Biên Hòa 2, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3836563

Website: http://www.fujitsu.com/vn/en/

 

26/ CÔNG TY TNHH ARTUS VIỆT NAM PACIFIC SCIENTIFIC

Ngành nghề: Hàng Không - Thiết Bị

Địa Chỉ: 7 Đường 16a Kcn Biên Hòa 2, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3836703

Email: kavn@hcm.vnn.vn

 

 

27/ CTY TNHH DAISIN VIỆT NAM

Ngành nghề: Xe Máy - Phụ Tùng

Địa Chỉ: Lô 48 KCN Biên Hòa 2, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3835432

Email: daisinvietnam@hcm.vnn.vn

 

 

28/ CÔNG TY TNHH URAI PHANICH (VIỆT NAM)

Ngành Nghề: Sơn - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: 7 Đường 2a KCN  Biên Hòa 2, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3836617

Email: uraipaint.hcmc@hcm.vnn.vn

 

 

29/ CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM

Ngành nghề: Gia Cầm, Gia Súc - Thức Ăn & Thiết Bị

Địa Chỉ: Lô 29 Đường 1a Kcn Biên Hòa 2, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3836524

Email: Marketing@Cargill.com.vn ; xuong_luu@cargill.com ; man_le@cargill.com

 

 

30/ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CAO SU TAJAN

Ngành Nghề: Cao Su - Sản Phẩm

Địa Chỉ: 5 Đường 2a Kcn Biên Hòa 2, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3836367

Email: tajan@hcm.vnn.vn

 

31/ CÔNG TY TNHH TMDV MINH PHƯƠNG

Ngành nghề: Vận Chuyển & Lưu Kho - Dịch Vụ

Địa Chỉ: Đường 19a KCN Biên Hòa 2, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)8899017

Email: information@minhphuongvn.com

 

 

32/ CÔNG TY CP DÂY & CÁP ĐIỆN TAYA (VIỆT NAM)

Ngành nghề: Điện - Dây & Cáp Điện

Địa Chỉ: 1 Đường 1a Kcn Biên Hòa 2, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3836361

Email: yenn@mail.taya.com.tw ;

 

 

33/ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP FUSHENG (VIỆT NAM)

Ngành Nghề: Máy Nén Khí, Gas

Địa Chỉ: 6 Đường 3a Kcn Biên Hòa 2, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3834566

Email: thephongfs@fusheng.com.vn

 


34/ CÔNG TY TNHH NUPLEX RESINS

Ngành Nghề: Nhựa - Nguyên Liệu

Địa Chỉ: 1 Lô 24 Đường 9a Kcn Biên Hòa 2, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3836503

Email: ha.vomy@nuplexresins.com

 

35/ CÔNG TY TNHH SITTO VIỆT NAM

Ngành Nghề: Thú Y - Thuốc, Thiết Bị & Dụng Cụ

Địa Chỉ: 4 Đường 3a Kcn Biên Hòa 2, P.Long Bình Tân, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3834903

Email: info@sittovietnam.com

 

 

 

Bài viết khác