DANH BẠ MỘT SỐ CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT HƯƠNG - BÌNH DƯƠNG

  1. Ngày đăng: 17-03-2022
  2. Lượt xem: 5952
1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn

DANH BẠ MỘT SỐ CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT HƯƠNG - BÌNH DƯƠNG

1/ Công ty  TNHH Quốc Tế Nhựa Việt Hoa

Ngành Nghề: Nhựa - Sản Phẩm

Địa Chỉ: Lô D2 Ql13 KCN Việt Hương 1, X.Thuận Giao, H.Thuận An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3747397

Fax: (274)3747399

Email: Yehhua@Hcm.Vnn.Vn

 

2/ Công ty  TNHH Dệt Toung Loong (Việt Nam)

Ngành Nghề: Chỉ - May & Thêu

Địa Chỉ: Lô E5-E6 Ql13 KCN Việt Hương 1, X.Thuận Giao, H.Thuận An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3743219

Fax: (274)3718944

Email: Jimko@Unet.Vnnews.Com

 

3/ Công ty  TNHH Cosmos Knitting Int'l

Ngành Nghề: Dây Các Loại

Địa Chỉ: Lô D11-D12 Ql13 KCN Việt Hương 1, X.Thuận Giao, H.Thuận An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3743187

Fax: (274)3743189

Email: Cosmosw@Hcm.Vnn.Vn

 

4/ Công ty  TNHH Kpack - Cn

Ngành Nghề: Bao Bì - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Khu C Lô N5 KCN Việt Hương 1, X.Thuận Giao, H.Thuận An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3716205

Fax: (274)3716210

 

5/  Công ty  TNHH Ever Win Việt Nam

Ngành Nghề: Túi, Cặp, Giỏ Xách

Địa Chỉ: Lô F6 Ql13 KCN Việt Hương 1, X.Thuận Giao, H.Thuận An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3753317

Fax: (274)3753315

Email: Everwinvn@Hcm.Vnn.Vn


6/ Công ty  Cp Việt Hương

Ngành Nghề: Cơ Sở Hạ Tầng & Đầu Tư Phát Triển

Địa Chỉ: Km11 Đl Bình Dương KCN Việt Hương 1, X.Thuận Giao, H.Thuận An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3754870

Fax: (274)3754989

Email: Vhip@Hcm.Vnn.Vn

 

7/ Công ty  TNHH Sx Giấy Nhám Merit Việt Nam

Ngành Nghề: Chất Mài Mòn

Địa Chỉ: Lô C10 Ql13 KCN Việt Hương, X.Thuận Giao, H.Thuận An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3746318

Fax: (274)3746327

Email: Merit@Hcm.Fpt.Vn

 

8/ Công ty  TNHH Jm Caps

Ngành Nghề: May Mặc - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Lô C7 Ql13 KCN Việt Hương 1, X.Thuận Giao, H.Thuận An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3753258

Fax: (274)3753255

Email: Jmcapsvn@Unet.Vnnews.Com

 

9/ Công ty  TNHH Tân Kim Lý

Ngành Nghề: Dệt - Hóa Chất, Vật Tư & Thiết Bị

Địa Chỉ: Lô G3 KCN Việt Hương 1, X.Thuận Giao, H.Thuận An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3718128

Fax: (274)3718130

Email: Công ty tankimly@Hcm.Vnn.Vn

 

10/ Công ty  TNHH Jorn Technology

Ngành Nghề: Băng Dán, Băng Công Nghiệp, Băng Bảo Vệ

Địa Chỉ: Lô M1-M2-M3 KCN Việt Hương 1, X.Thuận Giao, H.Thuận An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3753070

Fax: (274)3753728

Email: Jorn@Hcm.Vnn.Vn


11/ Công ty  TNHH Taung Liang (Việt Nam)

Ngành Nghề: Gas - Thiết Bị Dùng Gas

Địa Chỉ: E1-E2 Ql13 KCN Việt Hương 1, X.Thuận Giao, H.Thuận An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3753966

Fax: (274)3753965

Email: Taungliangvn@Yahoo.Com

 

12/ Công ty  TNHH Asia Paint Việt Nam

Ngành Nghề: Sơn - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Lô I5-I6 KCN Việt Hương 1, X.Thuận Giao, H.Thuận An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3718939

Fax: (274)3747698

Email: Asiapaint@Hcm.Vnn.Vn

 

13/ Công ty  TNHH Ming Kuan

Ngành Nghề: Bao Bì - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Lô F5 Ql13 KCN Việt Hương 1, X.Thuận Giao, H.Thuận An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3715215

Fax: (274)3718738

Email: Mingkuan@Hcm.Vnn.Vn

 

14/ Công ty  TNHH Korea Foam

Ngành Nghề: Cách Nhiệt - Vật Liệu & Thiết Bị

Địa Chỉ: Lô J2 KCN Việt Hương 1, X.Thuận Giao, H.Thuận An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3718650

Fax: (274)3718655

Email: Cachnhiet.Com@Gmail.Com ; Lantimtc2000@Gmail.Com ; Koreafoam@Koreafoam.Com

 

15/ Công ty  TNHH Henkel Việt Nam - Cn

Ngành Nghề: Hóa Mỹ Phẩm

Địa Chỉ: Lô H6 KCN Việt Hương 1, X.Thuận Giao, H.Thuận An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3747120

Fax: (274)3747123

Email: Henkel@Fmail.Vnn.Vn

 

16/  XN Super Foam Việt Nam

Ngành Nghề: Cao Su - Nguyên Liệu

Địa Chỉ: Lô E4 Ql13 KCN Việt Hương 1, X.Thuận Giao, H.Thuận An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3753707

Fax: (274)3753709

Email: Chungchanhsuperfoam@Vnn.Vn

 

17/ Công ty  TNHH Her Kuang

Ngành Nghề: Chỉ - May & Thêu

Địa Chỉ: Lô E3 Ql13 KCN Việt Hương 1, X.Thuận Giao, H.Thuận An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3747808

Fax: (274)3747447

Email: Herkuang@Hcm.Vnn.Vn

 

18/ Công ty  TNHH Allover World

Ngành Nghề: May Mặc - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: D3-D4 KCN Việt Hương 1, X.Thuận Giao, H.Thuận An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3753613

Fax: (274)3753612

Email: Newhouse@Hcm.Vnn.Vn

 

19/ Công ty  TNHH Jinn Yih Chung

Ngành Nghề: Bao Bì - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: D7-D8 Đường 3 KCN Việt Hương 1, X.Thuận Giao, H.Thuận An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3718188

Fax: (274)3718186

Email: Jyc.Print@Hcm.Vnn.Vn

 

 20/ Công ty  TNHH Nhựa Chinli

Ngành Nghề: Nhựa - Sản Phẩm

Địa Chỉ: Lô H7 KCN Việt Hương 1, X.Thuận Giao, H.Thuận An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3718759

Fax: (274)3746918

Email: Chinli@Chinli.Com

 

21/  Công ty  TNHH Công Nghiệp Shinwon Vn

Ngành Nghề: Dệt - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Lô N2 Khu C KCN Việt Hương 1, X.Thuận Giao, H.Thuận An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3717301

Fax: (274)3717303

Email: Nnnn.Sg@Gmail.Com

 

22/ Công ty  TNHH Nhã Chánh

Ngành Nghề: Nhựa - Nguyên Liệu

Địa Chỉ: Lô P1 KCN Việt Hương 1, X.Thuận Giao, H.Thuận An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3717358

Fax: (274)3717359

Email: Nhachanh@Vnn.Vn

 

23/ Công ty  TNHH Smb Electric Việt Nam

Ngành Nghề: Điện - Thiết Bị & Dụng Cụ Điện

Địa Chỉ: Lô N1 KCN Việt Hương 1, X.Thuận Giao, H.Thuận An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3715192

Bài viết khác