DANH BẠ MỘT SỐ CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TÂN ĐÔ

  1. Ngày đăng: 17-08-2020
  2. Lượt xem: 6228
1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn

Danh sách các công ty đang hoạt động trong Khu công nghiệp Tân Đô, Đức Hòa, Long An

Danh sách các công ty, doanh nghiệp đang hoạt động trong Khu công nghiệp Tân Đô

 

1/ Công Ty TNHH DV Ăn Uống Vũ Điệp Phát

Địa Chỉ: Lô 19 Đường Số 1, KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An

 

2/ Công Ty TNHH TM SX Ý Gia Bảo

Địa Chỉ: Đường Số 7 KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An

 

3/ Công Ty TNHH Giải Pháp J&U

Địa Chỉ: Lô C14, Đường Số 2, KCN Tân Đô, Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An

 

4/ Công Ty TNHH Phát Triển Đầu Tư Xây Dựng Khoa Minh

Địa Chỉ: Thửa 374, Tờ Bản Đồ Số 25, Đường Số 13, KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An

 

5/ Công Ty Cổ Phần Bao Bì Ab( Nộp Thay Nhà Thầu Nước Ngoài)

Địa Chỉ: Lô D4, Đường Số 2, KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An

 

6/ Công Ty TNHH Dệt Huamian (Việt Nam) ( Nộp Thay Nhà Thầu Nước Ngoài)

Địa Chỉ: Thửa 419, Tờ Bản Đồ 25, KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An

 

7/ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Yao Yan

Địa Chỉ: B2-56, Đường Số 11, KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An

 

8/ Công Ty TNHH Phát Triển Năng Lượng Phương Nam

Địa Chỉ: Lô A1 Đường Số 1 KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An

 

9/ Công Ty TNHH Thực Phẩm Xanh ACE  Việt Nam

Địa Chỉ: Lô Q.01, Đường Số 1, KCN Tân Đô, Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An

 

10/ Công Ty TNHH Công Nghệ Vật Liệu Cao Cấp Yuan Jing Việt Nam

Địa Chỉ: Lô D9, Đường Số 2, KCN Tân Đô, Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An

 

11/ Công Ty TNHH Noahsoft

Địa Chỉ: Lô B1-12, Đường Số 1, KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An

 

12/ Công Ty TNHH Công Nghiệp Markwell (Việt Nam)

Địa Chỉ: Lô Số E9a, Đường Số 6, KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An

 

13/ Công Ty TNHH Công Nghiệp Thuận Hồng Thái (Việt Nam)

Địa Chỉ: Lô E9-B Đường Số 6, KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An

 

14/ Công Ty TNHH Kai Xuan

Địa Chỉ: Lô I-1a Đường Số 6, KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An

 

15/ Công Ty TNHH Kai Xuan

Địa Chỉ: Lô I-1a Đường Số 6, KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An

 

16/ Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thủ Cường

Địa Chỉ: Lô Số E9c, Đường Số 6, KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An

 

17/ Công Ty TNHH Quốc Tế Liễn Quán ( Nộp Thay Nhà Thầu Nước Ngoài )

Địa Chỉ: Lô B17, Đường Số 7, KCN Tân Đô, Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An

 

18/ Công Ty TNHH Hồng Phúc Tài Long An

Địa Chỉ: Lô H5, Đường Số 7 KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An

 

19/ Công Ty TNHH Đầu Tư Sài Gòn - Long An Land

Địa Chỉ: E8-B1 Đường Số 14, KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An

 

20/ Công Ty TNHH Kaka Pack ( Nộp Thay Nhà Thầu Nước Ngoài )

Địa Chỉ: Lô H5 Đường Số 7, KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An

 

21/ Công Ty TNHH Sunshine Home

Địa Chỉ: Lô C2 Đường Số 6, KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An

 

22/ Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Hòa

Địa Chỉ: Lô I5 Đường Số 6, KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An

 

23/ Công Ty Cổ Phần Rạng Đông Healthcare

Địa Chỉ: Lô G4-G8, Đường Số 8, KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An

 

24/ Công Ty TNHH Nột Thất Sáng Tạo Cao Phong Việt Nam

Địa Chỉ: Lô I3 Đường Số 6, KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An

 

25/ Công Ty TNHH Xe Nâng Hecha

Địa Chỉ: Đường Số 1, KCN Tân Đô, Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An

 

26/ Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Hoàng Quỳnh

Địa Chỉ: Lô G5 Đường Số 8, Khu Công Nghiệp Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An

 

27/ Công Ty TNHH Wan I Leather Goods

Địa Chỉ: Lô D14, Đường Số 7, KCN Tân Đô hu Công Nghiệp Tân Đô, Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An

 

28/ Công Ty TNHH Sản Xuất Giày Slappys

Địa Chỉ: Lô 11 Đường Số 1, KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An

 

29/ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư KK Group

Địa Chỉ: Lô B1-33 Đường Số 1, Khu Dân Cư Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An

 

30/ Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thành Hưng Vượng

Địa Chỉ: Lô I2 Đường Số 6, KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An

 

31/ Công Ty TNHH Sản Xuất Giày Slappys

Địa Chỉ: Lô 11 Đường Số 1, KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An

 

32/ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kk Group

Địa Chỉ: Lô B1-33 Đường Số 1, Khu Dân Cư Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An

 

33/Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thành Hưng Vượng

Địa Chỉ: Lô I2 Đường Số 6, KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An

 

34/ Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phụ Tùng Cơ Giới Long Minh

Địa Chỉ: Lô B20-B21 Đường Số 4, KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An

 

35/ Công Ty TNHH Dv-Tm Dương Thiên Di

Địa Chỉ: T1-01 Đường Số 8, KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An

 

35/ Công Ty Cổ Phần Trading Rạng Đông

Địa Chỉ: Lô H1-H9 Khu Công Nghiệp Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An

 

36/ Công Ty TNHH Triangle Apparel

Địa Chỉ: Lô G12-B, Đường Số 5, KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An

 

 

Bài viết khác