DANH BẠ MỘT SỐ CÔNG TY TRONG KHU CHẾ XUẤT TÂN THUẬN

  1. Ngày đăng: 29-08-2018
  2. Lượt xem: 11887
1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn

Danh sách một số công ty trong Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7, Tp.HCM

Danh sách một số công ty, doanh nghiệp trong Khu chế xuất Tân Thuận, Quậm 7, Tp. HCM
 

 

1. Công Ty TNHH Đế Lĩnh

Ngành Nghề: Thực Phẩm – Chế Biến & Đóng Gói

Địa Chỉ: Đường 18 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37700445                             Fax: (028) 37701958


2. Công Ty TNHH Văn Phòng Phẩm Bensia

Ngành Nghề: Văn Phòng Phẩm

Địa Chỉ: Đường 10 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37700097

Fax: (028) 37700176

Email: bensia@hcm.vnn.vn


3. Công Ty TNHH Hatchando (Việt Nam)

Ngành Nghề: Rau Quả

Địa Chỉ: Đường 15 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37701919

Fax: (028) 37701050

Email: hcdvn@hcm.fpt.vn
 

4. Công Ty TNHH Hana Jewelry Vn

Ngành Nghề: Đồ Trang Sức

Địa Chỉ: Đường 15 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37700713                   Fax: (028) 37700714


5. Công Ty TNHH Nidec Tosok (Việt Nam)

Ngành Nghề: Động Cơ Điện – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Đường 16 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37700026                  Fax: (028) 37700024

 

6. Công Ty TNHH Công Nghiệp Á Châu

Ngành Nghề: Cơ Khí

Địa Chỉ: Đường 12 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37701188

Fax: (028) 37701189

Email: Achcm@Yahoo.Com.Vn
 

7. Công Ty TNHH Sankei (Việt Nam)

Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Đường 14 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37701060

Fax: (028) 37701059

Email: sankeivn@hcm.vnn.vn
 

8. Công Ty TNHH Thực Phẩm Asuzac

Ngành Nghề: Thực Phẩm

Địa Chỉ: Đường 10 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37701457

Fax: (028) 37701020

Email: asuzacfoods@hcm.vnn.vn
 

9. Công Ty TNHH Vớ Lancheston

Ngành Nghề: Dệt Kim – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Đường 8 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37701481

Fax: (028) 37701483

Email: lancheston@hcm.fpt.vn
 

10. Công Ty TNHH Pungkook Sài Gòn

Ngành Nghề: Túi, Cặp, Giỏ Xách

Địa Chỉ: Bg-23 Đường 8 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37701433

Fax: (028) 37701008

Email: pksaigon@hcm.vnn.vn
 

11. Công Ty TNHH Bao Bì Nhật Bản Việt Nam

Ngành Nghề: Bao Bì – Vật Liệu

Địa Chỉ: Lô U33b-35 Đường 20 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37701915

Fax: (028) 37701917

Email: Jptvn1@Hcm.Vnn.Vn


12.Công Ty TNHH Always

Ngành Nghề: Xe Đạp – Sản Xuất, Buôn Bán & Phụ Tùng

Địa Chỉ: Đường 16 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37700900
 

13.Công Ty TNHH Công Nghiệp Palace (Việt Nam)

Ngành Nghề: Găng Tay

Địa Chỉ: Tân Thuận HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37701902                   Fax: (028) 37700514


14. Công Ty TNHH Sứ Đại Đồng

Ngành Nghề: Sành Sứ

Địa Chỉ: Tân Thuận HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37701081             Fax: (028) 37701080

Email: tatungdd@hcm.vnn.vn
 

15. Công Ty TNHH Bảo Hiểm Fubon Việt Nam

Ngành Nghề: Bảo Hiểm

Địa Chỉ: HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 54155678

Email: fubonhcm@hcm.Vnn.Vn


16.Công Ty TNHH Chubu Rika (Việt Nam)

Ngành Nghề: Xi Mạ

Địa Chỉ: Đường 18 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37700683

Fax: (028) 37700685

Email: Crvc@hcm.Vnn.Vn


17. Công Ty TNHH Mtex Việt Nam

Ngành Nghề: Xe Hơi – Phụ Tùng

Địa Chỉ: Đường 18 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37701324


18. Ngân Hàng Tm Cp Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) – Cn Nam Sài Gòn

Ngành Nghề: Ngân Hàng

Địa Chỉ: HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37701634                   Fax: (028) 37701635


19. Công Ty TNHH Mekelong Vn

Ngành Nghề: Hóa Mỹ Phẩm

Địa Chỉ: Đường 12 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37700058

Fax: (028) 37700057

Email: Mekelong@Mekelong.Com.Vn

 

20. Công Ty TNHH Đạt Việt

Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Đường 3 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37701451

Fax: (028) 37701453

Email: Datviet@Saigonnet.Vn


21.Công Ty TNHH M.K Science Việt Nam

Ngành Nghề: Điện Tử – Dụng Cụ, Thiết Bị & Linh Kiện

Địa Chỉ: 2a Đường 15 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37700241

Fax: (028) 37700243

Email: Mksv@Mksv.Com.Vn


22.Công Ty TNHH Dây Khóa Kéo Keen Ching

Ngành Nghề: May Mặc – Phụ Liệu

Địa Chỉ: Đường 16 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37701625

Fax: (028) 37700(028) 371

Email: Keenching@Kcc.Com.Vn


23. Công Ty TNHH Liên Minh Vina

Ngành Nghề: Sợi

Địa Chỉ: Đường 1 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 38785621


24. Công Ty Cp Dược Phẩm Sa Vi (Savipharm)

Ngành Nghề: Dược Phẩm

Địa Chỉ: Lô Z1-2-3a Tân Thuận HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37700144

Fax: (028) 37700145

Email: Svp@Savipharm-Vn.Com
 

25. Công Ty TNHH Perfect Quality Industrial (Vn) Inc

Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Khu B Đường 5 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37701728

Fax: (028) 37701440

Email: Perfect-Quality@Vnn.Vn
 

26.Công Ty TNHH D & Y Technology Việt Nam

Ngành Nghề: Nhựa – Sản Phẩm

Địa Chỉ: Lô Q12-B14 Đường 18 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37700565               Fax: (028) 37700296


27. Công Ty TNHH Toyo Precision

Ngành Nghề: Máy May – Vật Tư & Phụ Tùng

Địa Chỉ: Đường 6 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37701382


28. Sanyo Semiconductor Co. Ltd

Ngành Nghề: Điện Tử – Dụng Cụ, Thiết Bị & Linh Kiện

Địa Chỉ: Đường 8 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37701403

Fax: (028) 37701830

Email: meica.mtv@hcm.vnn.vn


29. Công Ty TNHH Công Nghiệp Thuận Xương

Ngành Nghề: Ống – Kim Loại, Nhựa & Cao Su

Địa Chỉ: Tân Thuận HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37701436

Fax: (028) 37701438

Email: Sales@Shuenchang.Com


30. Công Ty TNHH Yasuda Fashion (Việt Nam)

Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Đường 18 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37701353

Fax: (028) 37701615

Email: yasudavietnam@hcm.vnn.vn


31. Công Ty TNHH Công Nghệ An Thịnh

Ngành Nghề: Cơ Khí

Địa Chỉ: Lô Y HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37700919

Fax: (028) 37700920

Email: George.Le@Act-Vn.Com

32.Công Ty TNHH Askey

Ngành Nghề: Điện Tử

Địa Chỉ: Đường 18 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37701019                          Fax: (028) 37701011

 

33. Công Ty TNHH Altera Việt Nam

Ngành Nghề: Điện Tử

Địa Chỉ: Lô D01 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 36366102               Fax: (028) 36426201


34. Công Ty TNHH Aricent Việt Nam

Ngành Nghề: Dịch Vụ

Địa Chỉ: Lô D01 Đường Tân Thuận HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37702000


35. Công Ty TNHH May Mặc Wonderful Sài Gòn

Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Đường 14 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37701386

Fax: (028) 37701595

Email: Wonderful_Sg@hcm.Vnn.Vn

 

36.Công Ty TNHH Găng Tay Toàn Mỹ

Ngành Nghề: Găng Tay

Địa Chỉ: Đường 12 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37701367

Fax: (028) 37700109

Email: Cmglovesvn@hcm.Vnn.Vn

 

37. Công Ty TNHH Unimax Sài Gòn

Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Đường 12 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37701790             Fax: (028) 37701794


38.Công Ty TNHH Hợp Vũ (Việt Nam)

Ngành Nghề: Bảo Hộ Lao Động

Địa Chỉ: Đường 15 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37701516

Email: Kidihv@Hcm.Vnn.Vn


39. Công Ty TNHH Thụy Bang (Việt Nam)

Ngành Nghề: Băng Dán, Băng Công Nghiệp, Băng Bảo Vệ

Địa Chỉ: Đường 10 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37700008

 

40.Công Ty TNHH T.T.T.I

Ngành Nghề: Điện Tử – Dụng Cụ, Thiết Bị & Linh Kiện

Địa Chỉ: Đường 16 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37701342

Fax: (028) 37701341

Email: Tttico@hcm.Vnn.Vn
 

41. Công Ty TNHH Nhựa Sơn Việt

Ngành Nghề: Nhựa – Sản Phẩm

Địa Chỉ: Đường 10 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37701686                   Fax: (028) 37701684


42.Công Ty TNHH Proceeding

Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Đường 15 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37701874

Fax: (028) 37701876

Email: Proceeding@hcm.Vnn.Vn
 

43.Công Ty TNHH Nikkiso Việt Nam

Ngành Nghề: Y Tế – Vật Tư & Thiết Bị

Địa Chỉ: Đường 19 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37701320

Fax: (028) 37701640


44.Công Ty TNHH Semo Vina

Ngành Nghề: Đồ Chơi

Địa Chỉ: Đường 8 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37701447

Fax: (028) 37701449

Email: Semovina@hcm.Vnn.Vn


45. Công Ty TNHH New London – Vn

Ngành Nghề: Giày, Dép – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Lô R27b-29a Đường 16 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37700592

 

46. Công Ty TNHH Hàng Trang Sức Kp

Ngành Nghề: Đồ Trang Sức

Địa Chỉ: Đường 12 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37700425

Fax: (028) 37700424


47. Công Ty TNHH Bao Bì Gia Phú

Ngành Nghề: Bao Bì – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Đường 1 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37701045

Fax: (028) 37701236

Email: Giaphu@Unet.Vnnews.Com


48. Công Ty TNHH Công Nghiệp Tempearl (Việt Nam)

Ngành Nghề: Điện – Dụng Cụ Ngắt, Chuyển Mạch

Địa Chỉ: Đường 8 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37701213

Fax: (028) 37701215

Email: Tempearl-Vn@HCM.Vnn.Vn


49. Công Ty TNHH Liên Hiệp Phát (Việt Nam)

Ngành Nghề: Găng Tay

Địa Chỉ: Tân Thuận HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37700347                       Fax: (028) 37700705

 

50. Công Ty TNHH Kỹ Thuật Top Opto

Ngành Nghề: Kính – Quang Học

Địa Chỉ: Đường 22 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37700304

Fax: (028) 37700307

Email: Topoptotec@HCM.Vnn.Vn

 

Bài viết khác