DANH BẠ CÔNG TY ĐANG HOẠT ĐỘNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI

  1. Ngày đăng: 20-11-2023
  2. Lượt xem: 22003
1  2  3  4  5
5/5 - 1 Bình chọn

Danh sách các công ty đang hoạt động trong Khu công nghiệp Nhơn Trạch, Đồng Nai

Danh sách các công ty, doanh nghiệp đang hoạt động trong Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, Đồng Nai


 

1. Công Ty TNHH MTV VLXD Tín Nghĩa

Địa Chỉ: Đường 6 KCN Nhơn Trạch 3, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560416               Fax: (0251)3560417

Email: Brickplant@Timexco.Com.Vn

 

2. Công Ty TNHH Chế Biến Thủy Hải Sản & Nước Đá Tung Kong

Địa Chỉ: KCN Nhơn Trạch 3, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560066             Fax: (0251)3560068

Email: Tksfnt@Yahoo.Com.Tw

 

3. Công Ty TNHH XD Song Hui

Địa Chỉ: 25C KCN Nhơn Trạch 3, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560589       Fax: (0251)3549726

Email: Songhui@Gmail.Com

 

4. Công Ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa

Địa Chỉ: KCN Nhơn Trạch 3, X.Hiệp Phước, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560309                 Fax: (0251)3549808

Email: Cyong@Npc.Com.Tw

 

5. Công Ty TNHH Kuang Tai (Việt Nam)

Địa Chỉ: KCN Nhơn Trạch 3, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560244               Fax: (0251)3560096

Email: Nomuraweld@Hcm.Hnn.Vnn.Vn

 

6. Công Ty TNHH C.T. Polymer

Địa Chỉ: Lô A10 Phân Khu Formosa KCN Nhơn Trạch 3, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560544            Fax: (0251)3540139

Email: Ctpolymer@Yahoo.Com 

 

7. Công Ty TNHH Công Nghiệp Nguyên Tinh

Địa Chỉ: Đường D6 KCN Nhơn Trạch 3, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560397           Fax: (0251)3560712

Email: Nguyen_Tinh@Vnn.Vn

 

8.Công Ty TNHH Chinwell Fasteners (Vn)

Địa Chỉ: KCN Nhơn Trạch 3, X.Hiệp Phước, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560405                  Fax: (0251)3560403

Email: Chinwell.Vn@Gmail.Com9. Công Ty TNHH Palm Paper

Địa Chỉ: C15 KCN Nhơn Trạch 3, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560211         Fax: (0251)3560213

Email: Hungyuan@Vnn.Vn

 

10. Công Ty TNHH Bao Bì Việt Long

Ngành Nghề: Bao Bì - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Đường 25c KCN Nhơn Trạch 3, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560445

Fax: (0251)3560453

Email: Hungchaole@Yahoo.Com.Tw

 

11. Công Ty TNHH Vlxd Châu Âu (Ebm)

Địa Chỉ: Đường N1 KCN Nhơn Trạch 3, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3569178

Fax: (0251)3560989

Website: Www.Ebm.Com.Vn

 

12. Công Ty TNHH Công Nghiệp Cao Su Chính Tân Việt Nam

Địa Chỉ: KCN Nhơn Trạch 3, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560910

Email: Jblue@Mail.Cst.Com.Tw


Danh sách các công ty, doanh nghiệp đang hoạt động trong Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, Đồng Nai


 

1. Công Ty TNHH King 'S Grating

Địa Chỉ: Đường 25b KCN Nhơn Trạch 2, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3521321       Fax: (0251)3521181

Email: Kings@Hcm.Vnn.Vn

 

2. Công Ty TNHH Ygs Vina

Địa Chỉ: Lô 2 Đường 25b KCN Nhơn Trạch 2, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560646          Fax: (0251)3560498

Website: Www.Ygs.Co.Kr

 

3. Công Ty Cp Phát Triển Đô Thị Công Nghiệp Số 2 (D2d)

Địa Chỉ: Đường 319b KCN Nhơn Trạch 2, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3817742

Email: Dongnain02@Hcm.Vnn.Vn

 

4. Hualon Corp. Vietnam

Địa Chỉ: KCN Nhơn Trạch 2, X.Hiệp Phước, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560338     Fax: (0251)3560335

Email: Hualon@Hcm.Fpt.Vn 


 

5. Công Ty TNHH Sx Ngư Cụ Chingfa

Địa Chỉ: KCN Nhơn Trạch 2, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560291            Fax: (0251)3560290

Email: Chingfa@Unet.Vnnews.Co

 

6. Công Ty TNHH Cẩm Thạch Sài Gòn (SGM)

Địa Chỉ: Lô 3 Đường 5c KCN Nhơn Trạch 2, X.Hiệp Phước, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560217         Fax: (0251)3560216

Email:  Saigonmarblebr@Vnn.Vn

 

7. Công Ty TNHH Chig Feng

Địa Chỉ: Đường 25b KCN Nhơn Trạch 2, X.Hiệp Phước, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560631             Fax: (0251)3560175

Email: Cf540060@Yahoo.Com ;

 

8. Công Ty LD Mỹ Phẩm LG Vina

Địa Chỉ: KCN Nhơn Trạch 2, X.Hiệp Phước, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560575        Fax: (0251)3560581

Email: Lgvncos@Hcm.Vnn.Vn


Danh sách các công ty, doanh nghiệp đang hoạt động trong Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Đồng Nai


 

1. Công Ty TNHH Công Nghiệp Thăng Xuyên Việt Nam (Sun Chun)

Địa Chỉ: Đường 3 KCN Nhơn Trạch 1, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3549526       Fax: (0251)3549527

Email: Thangxuyen@Hcm.Vnn.Vn

 

2. Công Ty TNHH Il Kwang Vina

Địa Chỉ: Đường 3 KCN Nhơn Trạch 1, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3549591          Fax: (0251)3549590

Email: Quanggiap1080@Yahoo.Com


 

3. Công Ty TNHH Liên Minh Vina

Địa Chỉ: Đường 4 KCN Nhơn Trạch 1, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560606          Fax: (0251)3560609

Email: Lmvn@Hdvn.Vnd.Net

 

4. Công Ty TNHH Splendour (Speco)

Địa Chỉ: Đường 3 KCN Nhơn Trạch 1, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560968           Fax: (0251)3848569

Email: Speco@Hcm.Vnn.Vn

 

5. Công Ty TNHH Công Nghiệp Elma Việt Nam

Địa Chỉ: Đường 2 KCN Nhơn Trạch 1, X.Phước Thiền, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560088           Fax: (0251)3560039

Email: Elma_Vn@Hcm.Vnn.Vn

 

6. Công Ty TNHH Wooree Vietnam

Địa Chỉ: KCN Nhơn Trạch 1, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560859             Fax: (0251)3549550

Email: Phuong@Wooree.Co.Kr


 

7. Công Ty Cơ Khí Xd Poslilama

Địa Chỉ: KCN Nhơn Trạch 1, X.Phước Thiền, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560854        Fax: (0251)3848634

Website: Www.Poslilama.Com.Vn

 

8. Công Ty CP Sx & KD VLXD Idico

Địa Chỉ: KCN Nhơn Trạch 1, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560724            Fax: (0251)3560132

Email: Comatra@Hcm.Vnn.Vn

 

9. Công Ty Cp Thiết Bị Vệ Sinh Caesar Việt Nam

Địa Chỉ: KCN Nhơn Trạch 1, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3569408              Fax: (0251)3569191

Email: Vncaesar@Hcm.Vnn.Vn

 

10. Công Ty TNHH Thực Phẩm NFC

Địa Chỉ: Đường 25b KCN Nhơn Trạch 1, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560107            Fax: (0251)3560106

Email: Thucphamnfc@Yahoo.Com

 

11. Công Ty TNHH Đài Đạt

Địa Chỉ: Đường 3 KCN Nhơn Trạch 1, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560898           Fax: (0251)3560900

Email: Tairdar@Hcm.Vnn.Vn

 

12.Công Ty TNHH Loong Biên Việt Nam

Địa Chỉ: Đường 25b KCN Nhơn Trạch 1, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560615        Fax: (0251)3560617

Email: Lbvntent@Hcm.Vnn.Vn

 

13. Công Ty TNHH MTV Phát Triển Đô Thị & KCN (Idico-Urbiz)

Địa Chỉ: Đường 25b KCN Nhơn Trạch 1, X.Hiệp Phước, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560475             Fax: (0251)3560477

Email: Urbizco@Hcm.Vnn.Vn

 

14. Công Ty TNHH Hirota Precision Việt Nam

Địa Chỉ: Đường 10 KCN Nhơn Trạch 1, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560686        Fax: (0251)3560685

Email: Speed@Hcm.Vnn.Vn 


15. Công Ty TNHH Sx Thun & Nguyên Liệu May Premier Việt Nam

Địa Chỉ: Đường 8 KCN Nhơn Trạch 1, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560832         Fax: (0251)3848942

Email: Primiervn@Hcm.Vnn 

 

16. Công Ty TNHH Công Nghiệp Thăng Xuyên Việt Nam (Sun Chun)

Địa Chỉ: Đường 3 KCN Nhơn Trạch 1, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3549526           Fax: (0251)3549527

Email: Thangxuyen@Hcm.Vnn.Vn

 

17. Công Ty TNHH Quốc Tế Nguyên Hưng

Địa Chỉ: Đường 2 KCN Nhơn Trạch 1, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560109           Fax: (0251)3540663

Website: Www.Dasin-Tt.Com

 

18. Công Ty TNHH Hwaseung Vina

Địa Chỉ: Đường 25b KCN Nhơn Trạch 1, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560800            Fax: (0251)3560782

 

19. Công Ty CP Gạch Men Chang Yih

Địa Chỉ: Đường 25b KCN Nhơn Trạch 1, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560770        Fax: (0251)3549566

Email: Changyih@Changyih-Ceramic.Com

 

20. Công Ty Sika Hữu Hạn Việt Nam

Địa Chỉ: KCN Nhơn Trạch 1, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560700           Fax: (0251)3560691

Email: Sikath@Hcm.Vnn.Vn

 

21. Công Ty TNHH Tongkook Việt Nam Spinning

Địa Chỉ: Đường 4 KCN Nhơn Trạch 1, X.Phước Thiền, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560500       Fax: (0251)3560501

Email: Quyetfleming@Yahoo.Com

 

22. Công Ty TNHH Fine Cable Vina (Việt Nam)

Địa Chỉ: Đường 2 KCN Nhơn Trạch 1, X.Phước Thiền, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560228       Fax: (0251)3560229

Email: Fchan@Fine-Cable.Co.Kr

 

23. Công Ty CP Công Nghiệp Tung Kuang

Địa Chỉ: KCN Nhơn Trạch 1, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3569255        Fax: (0251)3569259

 

24. Công Ty TNHH Việt Tín

Địa Chỉ: KCN Nhơn Trạch 1, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560839       Fax: (0251)3540011

Email: 1307@Hcm.Vnn.Vn

Bài viết khác