DANH BẠ CÔNG TY ĐANG HOẠT ĐỘNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP HỐ NAI, ĐỒNG NAI

  1. Ngày đăng: 20-11-2023
  2. Lượt xem: 108
1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn

Danh sách một số công ty, doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Hố Nai, Đồng Nai.


Danh sách một số công ty, doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Hố Nai, Đồng Nai.1/ Công Ty Hữu Hạn Công Nghiệp Bảo Việt

Địa Chỉ: Lô 9-3 KCN Hố Nai, X.Hố Nai 3, H.Trảng Bom, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3981851

Email: Baovietind@Hcm.Vnn.Vn


2/ Công Ty TNHH Storsack Việt Nam

Địa Chỉ: 4/4b KCN Hố Nai, X.Hố Nai 3, H.Trảng Bom, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3986698

Email: Info@Storsack.Com.Vn


3/ Công Ty TNHH Tín Dũng

Địa Chỉ: Lô 1-21d KCN Hố Nai, X.Hố Nai 3, H.Trảng Bom, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3984142

Email: Vcfp_Tindung@Vnn.Vn


4/ Công Ty TNHH Công Nghiệp Ắc Quy Gs Việt Nam – Cn

Địa Chỉ: 7 KCN Hố Nai, H.Trảng Bom, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3983180

Email: Dongnai_Gsv2@Hcm.Vnn.Vn


5/ Công Ty Hữu Hạn Công Nghiêp’ Đúc Chính Xác Việt Nam (Vpdc)

Địa Chỉ: KCN Hố Nai, X.Hố Nai 3, H.Trảng Bom, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3981308

Email: Vpdc168@Hcm.Vn


6/ Công Ty TNHH Vision

Địa Chỉ: Đường 3 KCN Hố Nai, X.Hố Nai 3, H.Thống Nhất, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3983104

Email: Ynghua@Hcm.Vnn.Vn


7/ Công Ty TNHH Công Nghiệp Viet Chin

Địa Chỉ: Tập Đoàn Chingfong, KCN Hố Nai, X.Hố Nai 3, H.Trảng Bom, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3983516

Email: Kaowu@Hcm.Vnn.Vn


8/ Công Ty TNHH Thái Phước

Địa Chỉ: Lô 20 KCN Hố Nai, X.Hố Nai 3, H.Trảng Bom, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3984316

Email: Tpcan@Saigonnet.Vn ; Infintive@Hcm.Vnn.Vn


9/ Công Ty Hữu Hạn Điện Thụy Thái Việt Nam

Địa Chỉ: Lô 1-21a KCN Hố Nai, H.Trảng Bom, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3981761

Email: Vnsuitai@Hcm.Vnn.Vn


10/ Công Ty Hữu Hạn Công Nghiệp Broad Bright

Địa Chỉ: 15 Chợ Chiều KCN Hố Nai, Ấp Thanh Hóa, X.Hố Nai 3, H.Trảng Bom, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3983433

Email: Bbml@Hcm.Vnn.Vn


11/ Công Ty TNHH Công Nghiệp Thiện Mỹ

Địa Chỉ: Lô 5/6b Đường 10 KCN Hố Nai, X.Hố Nai 3, H.Trảng Bom, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3985457

Email: Tmdn@Vnn.Vn


12/ Công Ty Hữu Hạn Công Nghiệp Sunshine (Tonk Wheel)

Địa Chỉ: KCN Hố Nai, X.Bắc Sơn, H.Trảng Bom, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3985845

Email: Ken0710@Ms56.Hinet.Net


13/ Công Ty TNHH Sanlife

Địa Chỉ: Lô 7-9c Đường 2 KCN Hố Nai, X.Hố Nai 3, H.Trảng Bom, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3987685

Email: Sanlife@Email.Viettel.Vn


14/ Công Ty Cao Su Kenda (Việt Nam)

Địa Chỉ: Chợ Chiều KCN Hố Nai, X.Hố Nai 3, H.Trảng Bom, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3968781

Email: Kenda@Hcm.Vnn.Vn


15/ Công Ty TNHH Kao Minh

Địa Chỉ: KCN Hố Nai, X.Hố Nai 3, H.Trảng Bom, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3987689

Email: Li.Chi@Msa.Hinet.Net ;


16/ Công Ty Hữu Hạn Đầu Tư See Well

Địa Chỉ: Chợ Chiều KCN Hố Nai, X.Hố Nai 3, H.Trảng Bom, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3671182

Email: Seewell_2828@Hcm.Vnn.Vn


17/ Công Ty TNHH Công Trình Hanchi

Địa Chỉ: Lô 5-2b Đường 6 KCN Hố Nai, X.Hố Nai 3, H.Trảng Bom, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3987766

Email: Hanchi886@Hotmail.Com


18/ Công Ty Hữu Hạn Điện Cơ Shihlin Việt Nam

Địa Chỉ: Lô 6 KCN Hố Nai, X.Hố Nai 3, H.Trảng Bom, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3983236

Email: Shihlin@Saigonnet.Vn


19/ Công Ty Cp Tuico

Địa Chỉ: 12 Chợ Chiều KCN Hố Nai, X.Hố Nai 3, H.Trảng Bom, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3671555

Email: Blade-King@Tuicovn.Com ;


20/ Công Ty Hữu Hạn Công Nghiệp Chính Xác Việt Nam (Vpic)

Địa Chỉ: 16 Chợ Chiều KCN Hố Nai, Ấp Thanh Hóa, X.Hố Nai 3, H.Trảng Bom, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3986838

Email: Vpic@Hcm.Vnn.Vn


21/ Công Ty Cp KCN Hố Nai

Địa Chỉ: KCN Hố Nai, X.Hố Nai 3, H.Trảng Bom, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3671039

Email: Khu_Cn@Hcm.Vnn.Vn


22/ Công Ty TNHH Thực Nghiệp Đạt Kiến

Địa Chỉ: Đường 2 KCN Hố Nai, X.Hố Nai 3, H.Trảng Bom, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3984933

Email: Gentent@Hcm.Vnn.Vn


23/ Công Ty TNHH Infinity

Địa Chỉ: 20 KCN Hố Nai, X.Hố Nai 3, H.Trảng Bom, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3982866

Email: Infinity@Hcm.Vnn.Vn


24/ Công Ty Đúc Chính Xác C.Q.S May’s (C.Q.S)

Địa Chỉ: Lô 9 Chợ Chiều KCN Hố Nai, X.Hố Nai 3, H.Trảng Bom, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3981689

Email: Cqs@Hcm.Vnn.Vn


25/ Công Ty TNHH Công Nghiệp Kaifa Việt Nam

Địa Chỉ: 11 KCN Hố Nai, X.Hố Nai 3, H.Trảng Bom, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3671109

Email: Kaifa.Vn@Hcm.Vnn.Vn


26/ Công Ty TNHH Việt Nam Cơ Điện Asia

Địa Chỉ: Lô 1 KCN Hố Nai, Tt.Trảng Bom, H.Trảng Bom, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3671299

Email: Asia168@Viettel.Vn


27/ Công Ty TNHH Lunji Vina

Địa Chỉ: Lô 9-5 KCN Hố Nai, X.Hố Nai 3, H.Trảng Bom, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3671925

Email: Lunji_Vn@Hcm.Vnn.Vn28/ Công Ty Hữu Hạn Yuo Yi Việt Nam

Địa Chỉ: Lô V-5 KCN Hố Nai, X.Hố Nai 3, H.Trảng Bom, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3983316

Email: Yuoyi@Hcm.Vnn.Vn

 

29/ Công Ty TNHH Yang Ching (Việt Nam)

Địa Chỉ: Đường 2 KCN Hố Nai, X.Hố Nai 3, H.Trảng Bom, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3984051

Email: Yangching@Hcm.Vnn.Vn


30/ Công Ty Công Trình Xử Lý Môi Trường Chiline (Việt Nam)

Địa Chỉ: Đường 3a KCN Hố Nai, X.Bắc Sơn, H.Trảng Bom, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3981386

Email: Chilivn@Unet.Vnnews.Com ;

Bài viết khác