DANH BẠ CÔNG TY ĐANG HOẠT ĐỘNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP GÒ DẦU, ĐỒNG NAI

  1. Ngày đăng: 20-11-2023
  2. Lượt xem: 108
1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn

DANH BẠ CÔNG TY ĐANG HOẠT ĐỘNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP GÒ DẦU, ĐỒNG NAI

Danh sách một số công ty, doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Gò Dầu, Đồng Nai.1/ Công Ty TNHH Surint Omya (Viet Nam)

Lĩnh Vực: Sản Xuất Sản Phẩm Hoá Chất Khác Chưa Được Phân Vào Đâu

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai

 

2/ Công Ty TNHH Nhựa Và Hóa Chất Tpc Vina

Lĩnh Vực: Sản Xuất Plastic Và Cao Su Tổng Hợp Dạng Nguyên Sinh

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai

 

3/Công Ty TNHH Kpx Vina

Lĩnh Vực: Sản Xuất Sản Phẩm Hoá Chất Khác Chưa Được Phân Vào Đâu

Địa chỉ:  Lô 10, Đường Số 3, Khu Công Nghiệp Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai

 

4/ Công Ty TNHH Aica Đồng Nai

Lĩnh Vực: Sản Xuất Sản Phẩm Hoá Chất Khác Chưa Được Phân Vào Đâu

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai

 

5/  Công Ty Cổ Phần Gạch Men V.T.C

Lĩnh Vực: Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Từ Đất Sét

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai


6/ Công Ty Shell Việt Nam Trách Nhiệm Hữu Hạn

Lĩnh Vực: Sản Xuất Sản Phẩm Dầu Mỏ Tinh Chế

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai

 

7/ Công Ty Phân Bón Việt Nhật

Lĩnh Vực: Sản Xuất Phân Bón Và Hợp Chất Ni Tơ

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai

 

8/ Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Pancera

Lĩnh Vực: Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Từ Đất Sét

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai

 

9/ Công Ty TNHH Hóa Chất Và Phân Bón Nam Việt Tân

Lĩnh Vực: Sản Xuất Phân Bón Và Hợp Chất Ni Tơ

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai

 

10/ Công Ty TNHH Hóa Chất Chất Hóa Dẻo Vina

Lĩnh Vực: Sản Xuất Sản Phẩm Hoá Chất Khác Chưa Được Phân Vào Đâu

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai


11/ Công Ty TNHH Uic Việt Nam

Lĩnh Vực: Hoạt Động Dịch Vụ Phục Vụ Cá Nhân Khác Còn Lại Chưa Được Phân Vào Đâu

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai

 

12/ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Aica Đồng Nai

Lĩnh Vực: Sản Xuất Sản Phẩm Hoá Chất Khác Chưa Được Phân Vào Đâu

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai

 

13/ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ak Vina

Lĩnh Vực: Sản Xuất Sản Phẩm Hoá Chất Khác Chưa Được Phân Vào Đâu

Địa chỉ: Số 02, Khu Công Nghiệp Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai

 

14/ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Công Nghệ Hóa Chất Haein

Lĩnh Vực: Sản Xuất Hoá Chất Cơ Bản

Địa chỉ: Lô 10, Đường 3, Khu Công Nghiệp Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai

 

15/ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Công Nghiệp Rock Team (Việt Nam)

Lĩnh Vực: Sản Xuất Hoá Chất Và Sản Phẩm Hoá Chất

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai

 

16/ Công Ty TNHH Totalenergies Marketing Việt Nam

Lĩnh Vực: Sản Xuất Sản Phẩm Dầu Mỏ Tinh Chế

Địa chỉ: Lô Số 3, Khu Công Nghiệp Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai

 

17/ Công Ty TNHH Top Solvent (Việt Nam)

Lĩnh Vực: Sản Xuất Hoá Chất Và Sản Phẩm Hoá Chất

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai

 

18/ Công Ty TNHH Petronas (Việt Nam)

Lĩnh Vực: Sản Xuất Khí Đốt, Phân Phối Nhiên Liệu Khí Bằng Đường Ống

Địa chỉ: Lô 03, Khu Công Nghiệp Gò Dầu, Huyện Long Thành, Đồng Nai

 

Bài viết khác